Ličiūnai

Ličiūnai – kaimas Paberžės seniūnijoje.

Kaime gyvena 43 gyventojai [1].

Ličiūnuose yra dvi kaimo turizmo sodybos: „Ranča“ (žr. čia) ir „Pas Vincą“ (žr. čia).

Nors kaimas pakankamai senas, rašytiniuose šaltiniuose apie jį informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žodine „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3] ir leidinyje „Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej“ (Warszawa, 1938, T1). Apie  kaime esantį  akmenį rašoma Vykanto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija“[2].

Yra žinoma, kad 1744 m. kaimas buvo užrašytas Vilniaus vyskupijos sinodo nutarimuose. Tada jis priklausė Dubingių parapijai.

1882 m. Ličiūnuose buvo 12 namų, kuriuose gyveno 118 katalikų [3].

Ličiūnų kaime yra ypatingas akmuo. Pasakojama, jog akmuo buvo ant ežios ir žmonės mėgdavo prie akmens susirinkti, švęsdavo rugiapjūtės pabaigtuves. Dabar ši vieta yra įtraukta į Senosios Lietuvos šventviečių sąrašą [2].

Literatūra ir šaltiniai

 1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Ličiūnai, Paberžės s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 69.
3. Liczuny // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. -Warszawa, 1884. – T. 5 (Kutowa Wola-Malczyce). – p. 215; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/215>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2021