Liepiai

Liepiai – kaimas Bezdonių seniūnijoje, 10 km nuo Bezdonių.

Kaime gyvena 20 gyventojų (2013 m.) [1].

Apie Liepių kaimą informacijos labai mažai. Apie žydų žudynių vietą šiame kaime rašoma Josifo Levinsono parengtame leidinyje „Skausmo knyga“ [2], taip pat knygoje „Masinės žudynės Lietuvoje 19411944“ [3]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Antrojo pasaulinio karo metu (1941 m. rugsėjo 24 d.) Liepiuose buvo nužudyti ir užkasti 403 žydai [4].

Nuo 1993 m. kovo mėnesio žydų žudynių vieta ir kapas Liepiuose įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip Lietuvos nacionalinės reikšmės istorinis memorialinis paminklas [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 312]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Skausmo knyga = The book of sorrow. – Vilnius, 1997. – p. 188.
3. Masinės žudynės Lietuvoje 1941-1944: dokumentų rinkinys. – Vilnius, 1973. – D. 2, p. 413.
4. Žydų žudynių vieta ir kapas [Liepių k., Bezdonių sen., Vilniaus r.; u. k. 11355]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016