Lubaka

Lubaka yra 3 km į pietryčius nuo Gilučių, 1,5 km į šiaurės vakarus nuo Elektrėnų, abipus greitkelio Vilnius–Kaunas. Lubakos pakraščiu teka Prakusa. Per Lubaką, Kalninius Mijaugnis, Strošiūnus einantis kelias ilgai buvo senojo kelio Vilnius–Kaunas atkarpa.

Lubakos kaime gyvena 8 žmonės: 3 vyrai ir 5 moterys (2011) [1].
Iš Lubakos kaimo kilęs žurnalistas ir literatas Juozas Malašauskas [5], dažnai kūryboje minintis gimtinę.

Senuosiuose rusiškuose žemėlapiuose pavadinimas „Gilutė“ buvo išverstas į „Glubokaja“. Pavadinimas Lubaka – liekana iš „Gluboka“,„Glubokaja“.
Lubakos kaimo pavadinimo kilmės padavimas užrašytas kraštietės etnokultūrologės Onos Rasutės Šakienės [3, 4]. Pasak padavimo, Lubakos vietovardis kilęs iš čia gyvenusios vaidilutės Lubakos vardo. Šis ir dar keletas pasakojimų pateikiamas Elektrėnų krašto tautosakos rinktinėje „Ar meni tų ažerų“ [4] bei etnografinėje-istorinėje apžvalgoje „Buvom“ [3].
Apie kaimą trumpai rašoma leidinyje „Elektrėnai“ [5], Rolando Gustaičio „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinyne“ [2] ir kt.

Kaimas pirmą kartą paminėtas tik 1923 m., Lietuvos gyventojų surašymo medžiagoje [2].
II Pasaulinio karo pradžioje Lubakoje kariavo sovietinės armijos tankistai [6].
Pro kaimą ėjo senojo kelio Vilnius–Kaunas atkarpa [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Gustaitis, Rolandas. Žaslių seniūnija : Lubaka // Gustaitis, Rolandas. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 251.
3. Lubaka : [gyventojų pasakojimai] // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 123–124.
4. Lubaka, k. // Ar meni tų ažerų? : Elektrėnų krašto tautosaka. – Vilnius, 2009. – P. 100–102.
5. Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių seniūnija : Lubakos kaimas // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 479–480.
6. Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių seniūnijos kaimų istorija. – Gilučiai. – 2006. – 15 p. – Elektrėnų SVB Bilučių b-ka, 2007; Prieiga per internetą: </wp-content/uploads/2016/03/Gilu%C4%8Di%C5%B3-seni%C5%ABnijos-kaim%C5%B3-istorija.pdf>.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2015; 2019.