Margumiškis

Cirkliškio seniūnijoje, Vaiškūnų seniūnaitijoje, apie I km į vakarus nuo Švenčionių yra Margumiškio kaimas [3].

Kaime gyvena 55 gyventojai, iš jų 25 vyrai, 30 moterys (2003) [1].

Lenkų laikais jo gyventojai save laikė lenkais, nors ir turėjo lietuviškas pavardes.
Pasakojama, kad seniau kaimo vietoje buvo miškas. Kartą žmonės ten radę tris pasikorusias merginas. Nuo to laiko kaimas vadinasi Margumiškis [2]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
2. Kviklys, Bronius. Švenčionių apylinkės // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai.- Vilnius, 1989.- T. 2, p.  684-686; Prieiga per internetą: < http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=180117&psl=682>.
3. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė interaktyvus.1998-2011.[žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?3296726118>.

Parengė: Danutė Bučelienė Švenčionių (SVB), 2011; 2017