Maseliškės

Maseliškės (seniau Masališkės) – kaimas Paberžės seniūnijoje, Vilniaus rajono savivaldybės šiaurinėje dalyje. Šiauriniu pakraščiu teka Akmenos upelis.

Kaime gyvena 64 – gyventojų. Iš jų 28 – vyrai ir 36 – moterys (2013 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Maseliškes informacijos yra nedaug. Kaimas minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie Akmenos (Maseliškių) cerkvę rašoma leidiniuose Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego“ [6], „Староверие Балтии и Польши“ [7]. Apie mitologinį akmenį – kataloge „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [5] ir „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [2]. Šiek tiek informacijos yra periodikoje bei internete [3, 4].

Kaime stovi medinė Akmenos sentikių cerkvė (pati Akmena yra kiek šiauriau, kitapus upelio). Pirmoji Akmenos sentikių cerkvė pastatyta apie 1865 metus, tiesiant geležinkelį Peterburgas–Varšuva. 1937 metais pastatyta nauja medinė cerkvė. Ši cerkvė dar vadinama Maseliškių cerkve. 1997-aisias – dvasinio atgimimo metais – bendruomenės pastangomis Akmenos cerkvė suremontuota ir atnaujinta [6, 7]. Maseliškių sentikių kapinės yra prie dabartinio Santakos kaimo.

1 km į pietryčius nuo kaimo stūkso Maseliškių akmuo su ženklais. Vietos gyventojai akmenį vadina Povilu, nors niekas nežino kodėl. Pasakoja tik tai, kad baudžiavos laikais dvarininko Jelenskio įgaidžiu šį akmenį baudžiauninkai jaučiais atvežė iš Glitiškių dvaro laukų. Pono įsakyti akmentašiai iškalė ženklus [2, 3]. Maseliškių akmuo su ženklais įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip regioninės reikšmės istorinis ir mitologinis paminklas [3] ir į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Katalynas, Kęstutis. Maseliškių akmuo // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 318.
3. Maseliškių akmuo su ženklais [Maseliškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5664]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-09-21]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Šaulys, Vladas. Akmuo „Povilas“ // Mūsų gamta. – 1966, Nr. 1, p. 32.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Maseliškės, Paberžės s-ja: Akmuo su ženklais // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 74.
6. Žemaitėlių ir Akmenos sentikių cerkvės = Molenny staroobrzędowców w Okmianie i Źemojtelach. – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego. – Vilnius, 2009. – P. 112-114.
7. Барановский, Василий. Масалишкская община / В. Барановский; Г. Поташенко // Староверие Балтии и Польши. – Vilnius, 2005. – P. 236-237.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2017