Mažoji Riešė

Marcinkas Feliksas. Mažoji Riešė = Мажойи Реше. – Vilnius, 1988. Knygos viršelis

Marcinkas Feliksas. Mažoji Riešė = Мажойи Реше. – Vilnius, 1988. Knygos viršelis

Mažosios Riešės kaimas Avižienių seniūnijoje, įsikūręs Riešės upelio slėnyje.

Kaime gyvena 41 gyventojų (2013) [1].

Vertingos istorinės informacijos apie Mažosios Riešės kaimą yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [6]. Tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų patvirtina ir Mažosios Riešės piliakalniai [2].

Šalia Mažosios Riešės kaimo, lauke yra Mažosios Riešės akmuo, kuris įtrauktas į Lietuvos senųjų šventviečių katalogą [5].

Mažosios Riešės karių kapinės su ąžuolinių skulptūrų ansambliu yra architektūros paminklas, skulptūras išdrožė liaudies meistrai [3, 4].

Mažojoje Riešėje gyvena ilgametė šio kaimo bibliotekos darbuotoja, eiliuotų pjesių vaikams „Laiko būgnas“ (2009 m.), „Zuikių margučiai“ (1998 m.), „Kalėdų dovanos“ (2001 m.) autorė Anelė Kairaitienė.

Iki 1997 metų Mažojoje Riešėje veikė Vilniaus rajono savivaldybės CB kaimo filialas.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Katalynas, Kęstutis. Mažosios Riešės piliakalnis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 318.
3. Marcinkas, Feliksas. Mažoji Riešė = Мажойи Реше. – Vilnius, 1988. – 68 p.: iliustr.
4. Mažoji Riešė = Мажойи Реше. – Iliustr. // Atminimo knyga = Книга памяти = Gedenkbuch. – Vilnius, 2006. – P. 65.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Mažoji Rieše, Avižienių s-ja: Akmuo // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. – Vilnius, 2006. – P. 75.
6. Rzesza // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1885. – T. 9 (Rukszenice-Sochaczew). – p. 187-188; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/187>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2016