Mažoji Riešė

Marcinkas Feliksas. Mažoji Riešė = Мажойи Реше. – Vilnius, 1988. Knygos viršelis

Marcinkas Feliksas. Mažoji Riešė=Мажойи Реше. – Vilnius, 1988. Knygos viršelis

Mažosios Riešės kaimas Avižienių seniūnijoje, įsikūręs Riešės upelio slėnyje.

Kaime gyvena 41 gyventojų (2013) [1].

Nuo 1971 m. čia gyvena pjesių vaikams rašytoja, bibliotekininkė pagal specialybę Anelė Kairaitienė [3].

Vertingos istorinės informacijos apie Mažosios Riešės kaimą yra Felikso Marcinkaus knygoje „Mažoji Riešė=Мажойи Реше“ [7], leidinyje Atminimo knyga=Книга памяти=Gedenkbuch“ [8] bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [10]. Apie stebuklingą akmenį su dubenių rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [9]. Informacijos apie Mažosios Riešės piliakalnis galima rasti „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [2], atlaseLietuvos piliakalniai“ [4], „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ [5].

Tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų patvirtina Mažosios Riešės piliakalnis, vadinamas Batarėja. Šis piliakalnis yra įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą kaip nacionalinės reikšmės archeologinis ir kraštovaizdžio paminklas [6].

Šalia piliakalnio, lauke yra Mažosios Riešės akmuo, kuris įtrauktas į Lietuvos senųjų šventviečių katalogą [9].

Mažosios Riešės karių kapinės su ąžuolinių skulptūrų ansambliu yra architektūros paminklas, skulptūras išdrožė liaudies meistrai [7, 8].

Iki 1997 metų Mažojoje Riešėje veikė Vilniaus rajono savivaldybės CB kaimo filialas.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Katalynas, Kęstutis. Mažosios Riešės piliakalnis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 318.
3. Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius. – Kn. 21: Vilniaus ir Švenčionių krašte, 2021. – p. 146-147.
4. Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T.2, p. 374-375.
5. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1975. – T. 2, p. 105-10.
6. Mažosios Riešės piliakalnis, vad. Batarėja [Mažosios Riešės vs., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5651]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2022-04-20]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
7. Marcinkas, Feliksas. Mažoji Riešė=Мажойи Реше. – Vilnius, 1988. – 68 p.: iliustr.
8. Mažoji Riešė=Мажойи Реше. – Iliustr. // Atminimo knyga=Книга памяти=Gedenkbuch. – Vilnius, 2006. – P. 65.
9. Vaitkevičius, Vykintas. Mažoji Rieše, Avižienių s-ja: Akmuo // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. – Vilnius, 2006. – P. 75.
10. Rzesza // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1885. – T. 9 (Rukszenice-Sochaczew). – p. 187-188; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/187>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2022