Miežionys

Miežionys – kaimas Dūkštų seniūnijoje.

Seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 92 gyventojai [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Miežionių kaimą informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2)  bei leidinyjeWykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej“ (Warszawa, 1938, T. 1). Vietinių žmonių atsiminimų apie kaimą ir kaime esanti stebuklingą akmenį rasite leidinyje Neries regioninis parkas: 2002–2006 m. etnokultūros tyrimai“ [2]. Apie stebuklingą akmenį rašoma Vykanto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija“ [3].

Yra žinoma, kad 1905 metais kaime gyveno 195 žmonės.

Ties kaimo, Neries slėnio aukštumos šlaite yra akmuo. Ant akmens būta vaikiškos pėdelės žymės. Pasakojama, kad tai Jėzus Kristus vaikščiojęs ant akmens užlipęs ir likusi jo pėda. Žmonės eidami pro akmenį iki šiol neretai sukalba maldelę. Šis akmuo įtrauktas į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Miežionys, Dūkštų sen. // Neries regioninis parkas: 2002-2006 m. etnokultūros tyrimai. – [Dūkštos], 2006. – P. 397-402. Prieiga per internetą:<http://neriesparkas.lt/wp-content/uploads/2015/12/Neries-regioninis-parkas-tautosakos-rinkinys-su-papildytu-vertimu>.
3. Vaitkevičius, Vykintas. Miežionys, Dūkštų s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 73-74.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2021