Milkuškos

Milkuškų kaimas yra Švenčionių seniūnijoje, 7 km į rytus nuo Švenčionių miesto.  Piečiau nuo kaimo – siena su Baltarusija [5, 6, 9]. Kaimas yra  seniūnaitijos centras [8].

Kaime gyvena 254 gyventojai (2016) [9].

Milkuškose veikia vaikų darželis. 2008 m. užtikrinant vaikų mokymo ir mokymosi kokybę buvo reorganizuotas vaikų darželis-mokykla. Kaime yra  medicinos punktas, biblioteka, parduotuvė „Aibė“, degalinė. Pagrindiniai verslai – žemės ir miškų ūkis, medžio apdirbimas [9]. 2003 m. buvusiuose kultūros namuose įsikūrė Milkuškų kaimo bendruomenė [1].

Manoma, jog kaimo pavadinimas kilęs nuo vyriško asmenvardžio Milkus [2, 12]. Įvairuoja vietovardžio forma. Sovietmečio enciklopedijose ir kalbotyros leidiniuose buvo rašoma ir Milkuškos [6], ir Milkuškė [5]. Naujausiame „Vietovardžių žodyne“ nurodoma antroji forma – Milkuškos [12].

Apie Milkuškų kaimą trumpai rašoma sovietmečio enciklopedijose [5, 6], periodikoje. Straipsnių aprašus apie kaimo bendruomenės, bibliotekos projektus bei renginius rasime Švenčionių viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge [7, 11].

Kaimas yra senas. Apie tai byloja 1749–1826 m. Milkuškų kaimo valstiečių atsiskaitymo su Adutiškio dvaru kvitų įrašai, bažnytinių knygų įrašai [13].
1989 m., keičiant ūkio pavadinimą prie dabartinio Milkuškų kaimo, buvo prijungtas Samadūriškės kaimas, kuriame 1922 m. veikė lietuviška mokykla [4, 10].

2001 m. kaime pastatytas 8 m aukščio ąžuolinis kryžius su užrašu „Šventas Jėzau Kristau, melski už mus“ (meistras Jonas Černiauskas) [3].

Nuo 1951 m. veikia Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Milkuškų kaimo biblioteka-filialas. Fonde sukaupta 6068 fiz. vnt. spaudinių. Iš jų – 59 fiz. vnt. kraštotyros spaudiniai, kraštotyros kartotekoje – 82 kortelės. Ji nuolat pildoma naujais aprašais apie aptarnaujamos teritorijos dabartį, istoriją, kultūrinį gyvenimą, žmones.
2011 m. vykdant projektą „Bibliotekos pažangai“ bibliotekoje įrengtos 2 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams [7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Jakštas, Algis. Milkuškės kaimo bendruomenė turi savo namus // Švenčionių kraštas. – 2003, spal. 11, p. 4.
2. Kalbos praktikos patarimai. – Vilnius, 1985, p. 396.
3. Kryžių sakmė: Švenčionių rajono kryžių katalogas. – Vilnius, 2005, p. 77.
4. Martinkėnas, Vincas. Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos ir skaityklos 1919–1939 metais. – Vilnius, 1989, p. 111.
5. Milkuškė // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 598.
6. Milkuškos // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – T. 3, p. 91.
7. Milkuškų kaimo biblioteka-filialas: Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka [interaktyvus]. 2008-2012  [žiūrėta 2016-12-07]; Prieiga per internetą: <http://www.svencioniuvb.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/filialai/45-milkusku-kaimo-biblioteka-filialas>.
8. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2012 [žiūrėta 2016-12-07]; Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?919618463>.
9. Švenčionių seniūnija: Švenčionių rajono savivaldybė. 1998-2012 [žiūrėta 2012-12-12]; Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?1048156372>.
10.Vadinsis Milkuškų kolūkiu: [apie ūkio pavadinimo pakeitimą] // Žvaigždė. – 1989, rugs. 16, p. 2.
11.Vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ bandomosios integruotos strategijos gyvenimo kokybei kaimo vietovėse gerinti įgyvendinimas 2006–2008 m. – [Švenčionys, 2008], p. 19, 29, 42, 60.
12.Vietovardžių žodynas. – Vilnius, 2002, p. 232.
13.Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Adutiškis. Milkuškų kaimo valstiečių atsiskaitymas su Adutiškio dvaru. Lietuvos kultūros paveldas [interaktyvus]. 2010–2012 [žiūrėta 2016-12-07]; Prieiga per internetą: <http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LMAB/MAB04-000050015>.

Parengė: Česlava Aleksejevec (Švenčionių SVB Milkuškų filialas), Danutė Bučelienė (Švenčionių SVB), 2012; 2016