Modžiūnai

Modžiūnų kaimas yra 7 km į pietvakarius nuo Švenčionių, prie Cirkliškio kraštovaizdžio draustinio.

Kaime gyvena 47 gyv. (2011) [3].

Modžiūnų kaime gimė Lietuvos kariuomenės savanoris, I-ojo pėstininkų DLK Gedimino pulko karininkas, Ukmergės apskrities karo komendantas, Nepriklausomos Lietuvos pulkininkas-leitenantas Antanas Pošiūnas (1891-1985 m.) [6, 13].

Jau kelintą vasarą Modžiūnų kaime veikia Vilniaus „Sietuvos“ vidurinės mokyklos mokytojos N. Kezienės organizuojama vaikų kūrybinė stovykla, kur statomi klojimo spektakliai, o su jaunaisiais aktoriais dirba ir svečiai – režisieriai iš Prancūzijos [5, 10].

Senajame Modžiūnų kaime.- Švenčionys, 2003. Knygos viršelis

Senajame Modžiūnų kaime.- Švenčionys, 2003. Knygos viršelis

2001 m. Švenčionių Nalšios muziejus organizavo ekspediciją į Modžiūnų kaimą. Vėliau buvo išleistas leidinukas „Senajame Modžiūnų kaime“ [13]. Modžiūnų gatvinis kaimas įtrauktas į Kultūros paveldo registrą [9]. Kaimą tyrinėjo Martynas Purvinas [11].

Jolitos Kančienės straipsnyje „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ išsamiai rašoma apie šį šio etnografinio kaimo individualias sodybas, pirkias, svirnus [7].

Modžiūnai susikūrė per valakų reformą XVI a. 2 pusėje. Modžiūnų kaimo atsiradimą ženklina sutartis, kurią XIX a pradžioje su Rusijos caro valdžia pasirašė aštuoni laisvi valstiečiai – Kakaška, Mastavičius ir šeši bendrapavardžiai Pošiūnai. Su teise išpirkti jie išsinuomojo 237 dešimtines (viena dešimtinė – 1,1 ha) žemės, pradėjo statyti namus ir ūkininkauti.
Modžiūnai smarkiai nukentėjo per gaisrą 1812 m. ir Pirmąjį pasaulinį karą. Kaimas išsiplėtė XX a. pradžioje [8].
Modžiūnai turėjo savo kaimo klubą, mokyklą, kuri veikė iki 1965 m.

Modžiūnų gatvinis kaimas įtrauktas į Kultūros paveldo registrą [9]. Jau išretėjusiame kaime išliko XIX a. pab.-20 a. pr. etnografinių gatvinių vienpusių arba ne visai dvipusių sodybų ir pavienių pastatų: iš tašytų arba apvalių rąstų, sujungtų į kertes dvigalių pirkių su dvišlaičiais stogais, tvartų su diendaržiais, keturšlaičiais stogais, kluonų su dideliais pusskliaučiais, pėdiniais stogais, svirnas [7, 12].
Išlikęs vertingas, 1932 m. statytas medinis Modžiūnų girininkijos pastatas [9, 12].
Dabar Modžiūnų kaime yra 28 sodybos [4].

Rytinėje kaimo dalyje 1987 m. pastatytas medinis kryžius, kurį apdailino Kazimieras Pošiūnas. Ant kryžiaus yra užrašas „1987 m. Krikšto jubiliejui 600 metų“ [1].

2008 m. rajono jaunieji miško bičiuliai drauge su Švenčionėlių miškų urėdijos darbuotojais Modžiūnų girininkijoje pasodino ąžuolyną Lietuvos vardo tūkstantmečiui įprasminti [2]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Cirkliškio seniūnija.- Iliustr. // Kryžių sakmė: Švenčionių rajono kryžių katalogas 2005.- Vilnius,2005.-P. 21-24.
2. Daubaraitė, Zita. Tūkstantmečio ąžuolynai oš ir mūsų rajone: [apie pasodintą ąžuolyną Lietuvos vardo tūkstantmečiui įamžinti Modžiūnų girininkijoje]. – Iliustr. // Švenčionių kraštas. – 2008, geg. 10, p. 6.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
4. Gruodienė, Indrė. Modžiūnai. Istorija ir dabartis : mūsų kaimai. – Iliustr. // Žeimenos krantai. – 2006, rugpj. 26, p. 3.
5. Jakštas, Algis. Maži stebuklai visai čia pat – Medžiūnuos: [apie Modžiūnų kaime vasaros metu statomus spektaklius, kuriuos režisuoja režisieriai iš Prancūzijos]. – Iliustr. // Švenčionių kraštas. – 2010, rugs. 8, p. 4-5.
6. Juodgalvis, Jonas. Aštuonioliktųjų savanorio likimas: [apie Lietuvos kariuomenės savanorį, I-ojo pėstininkų DLK Gedimino pulko karininką, Ukmergės apskrities karo komendantą, pulkininką leitenantą Antaną Pošiūną (1891-1985 m.), gimusį Modžiūnų kaime]. – Portr. // Eskizai. – Nr. 17 (2007), p. 84-85.
7. Kančienė, Jolita. Modžiūnai.- Iliustr.// Kultūros paminklų enciklopedija.- Vilnius, 1998.- T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 334-337.
8. Kančienė, Jolita. Modžiūnai // Tarybų Lietuvos  enciklopedija – Vilnius, 1987.- T. 3, p. 121.
9. Modžiūnū gatvinis kaimas. Kultūros paveldo objektų stebėsenos duomenys. Švenčionių rajono savivaldybė interaktyvus.1998-2011.[žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: < http://www.svencionys.lt/lit/Kulturos_paveldo_objektu_stebesenos_duom/5895>.
10. Paukšta, Antanina. Paprastame Modžiūnų kaime – nepaprasti dalykai: [apie Švenčionių rajono Modžiūnų kaime vykusį klojimo teatro spektaklį]. – Iliustr. // Žeimenos krantai. – 2011, liep. 16, p. 1, 4.
11. Purvinas, Martynas. Iš Modžiūnų kaimo praeities // Žvaigždė.- 1985, geg. 25, p. 3.
12. Rimkevičienė, Jurgita. Modžiūnai // Visuotinė Lietuvių enciklopedija.- Vilnius, 2009.- T. 15, p. 303.
13. Senajame Medžiūnų kaime: Ekspedicijos „Etninės kultūros tradicijų tęstinumas Švenčionių r. Medžiūnų gatviniame kaime“ medžiaga.- Švenčionys, 2003.- 50 p.: iliustr.
14. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė interaktyvus.1998-2011.[žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?3296726118>.

Parengė: Danutė Bučelienė (Švenčionių SVB), 2012; 2017