Mostiškės

Kaimas Lavoriškių seniūnijoje, 7 km į šiaurę nuo Lavoriškių.

Mostiškės – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 631 gyventojas (2013) [2]. Tai didžiausia pagal gyventojų skaičių seniūnijos gyvenvietė.

Kaime veikia pagrindinė mokykla (lenkų kalba) [7] ir pradinė mokykla (lietuvių kalba), vaikų darželis, biblioteka, bažnyčia, paštas, medicinos punktas [3].

Kaime ypatingas dėmesys skiriamas jaunimo laisvalaikio organizavimui ir sportui [5, 6].

Manoma, kad Mostiškių pavadinimas gali būti kilęs nuo gausybės kadaise čia buvusių įvairių tiltų bei tiltelių (lenk. „most“ – tiltas), būtinų pelkėtoje vietoje išsidėsčiusioms vietoms pasiekti [1].

Nei publikacijų, nei elektroninių šaltinių apie Mostiškių kaimo istoriją surasti nepavyko. Bendro pobūdžio informacija apie kaimą pateikiama „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [3] ir „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [4].

Mostiškių viduryje stovi medinė varpinė.

2002 m. kaimo rytuose atstatyta Švč. Dievo Motinos, Šeimų globėjos bažnyčia. Bažnyčia yra stačiakampio plano.

Mostiškės veikia Vilniaus rajono savivaldybės bibliotekos filialas. Biblioteka įkurta 1950 metais. Bibliotekos kraštotyros fonde yra apie 15 leidinių. Kraštotyros kartoteką sudaro 20 kortelių.

Literatūra ir šaltiniai

1. Danovska, Danuta. Mostiškės – nuo tiltų gausybės?. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2007, gruod. 13-19, p. 1, 5.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Mostiškės // Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 3. – Vilnius, 1985, p. 148.
4. Mostiškės // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2009. – [T.] 15, p. 512.
5. Makiewicz, Agnieszka. Pamiętna niedziela: [apie IV parapijų sporto žaidynes Mostiškėse (Vilniaus r.)]. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2005, 3-9 marca, priedas „Rota“, p. 1.
6. Wołodko, Alicja. Chleba i igrzysk!: [apie žiemos parapijadą, vykusią Mostiškėse]. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2007, 15-21marca, priedas „Nasza Gazeta“, p. 3, 4.
7. Szkoła Podstawowa w Mościszkach. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 293-295.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2018.