Paežeriai

Paežeriai – viensėdis Lavoriškių seniūnijoje prie Paežerių ežero.

Paežeriuose gyvena 1 gyventojas [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Paežerius informacijos beveik nėra. Šiek tiek istorinių duomenų apie kaimą yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3]. Vietovė minima Lietuvos vietovardžiai (Vilnius, 2010). Apie šalia viensėdžio esanti mitologinį Raukovės ežerą rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [2].

Pasakojama, kad ežere gyveno Velnias su šeima, tačiau vėliau nakčiai pasiskolino iš žmogaus roges ir pervežė savo vaikus į Bareišiūnų Kario ežerą. Ežeras Raukovė įtrauktas į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017-08-10]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Paežeriai, Lavoriškių s-ja :ežeras Raukovė.- Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 85.
3. Podjeziorki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1887. – T. 8 (Perepiatycha-Pożajście). – p. 402; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/402>.

 

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.