Paliepiukai

Paliepiukai – kaimas Vilniaus rajone, Nemėžio seniūnijoje, 5 km į rytus nuo Nemėžio. Kaimą supa Akmenytės, Liepiškių ir Juodosios Balos miškai.

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 3 žmonės (2013 m.) [1].

Paliepiukuose yra UNESCO paveldo objektas – Struvės geodezinio lanko trianguliacijos grandinės geodezinis punktas, 2005 m. liepos mėnesį įtrauktas į Pasaulio paveldo sąrašą [3]. Čia išliko XIX amžiaus paminklas, nurodantis tikslų punktą, taip pat informacinė UNESCO saugomo pasaulio paveldo paminklo lentelė ir stulpelis [2, 3, 5].

Yra žinoma, kad 1864 metais Paliepiukų (lenk. Podlipki) viensėdyje buvo 5 namai, kuriose gyveno 48 žmonės. Visi jie buvo katalikai [6].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Paliepiukų kaimą informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes leidiniuose „Skrydis virš Ašmenos aukštumos = Nad Wyzyną Oszmianską“ [2], „Struvės geodezinis lankas = Геадэзiчная дуга Струвэ = Punkt południka Struvego“ [5], kur rašoma apie Struvės geodezinio lanko punktą bei 1880–1902 m., Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [6]. Šiek kiek informacijos yra periodinėje spaudoje bei internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2015-01-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jasiulionis, Žygimantas. Skrydis virš Ašmenos aukštumos = Nad Wyzyną Oszmianską: [apie Paliepiukų km., p. 2, 4]: fotoalbumas / Žygimantas Jasiulionis, Evaldas Černiauskas. – Vilnius, 2014. – 112 p.: iliustr.
3. Klimaševska, Ivona. Su kuprine po apylinkes: [apie lankytinas pažintines ir poilsio vietas Vilniaus rajone, taip pat ir Struvės geodezinį lanką]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2010, liep. 22-28, p. 1, 3.
4. Struves geodezinis lankas. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2015-01-14]. Prieiga per internetą: <http://www.unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/pasaulio-paveldas-lietuvoje/struves-geodezinis-lankas>.
5. Struvės geodezinis lankas = Геадэзiчная дуга Струвэ = Punkt południka Struvego: [minimi Paliepiukai, p. 97]. – Iliustr. // Ašmenos aukštumos istoriniais keliais = Гістарычнымi шляхамi па Ашмянскім узвышшы = Drogami historii po Wyżynie Oszmiańskiej / [teksto autoriai Alina Balčiūnienė, Ašmenos F. Bahuševičiaus kraštotyros muziejaus kolektyvas]. – Vilnius, 2013. – P. 96-97.
6. Podlipki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1887. – T. 8 (Perepiatycha-Pożajście). – p. 428; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/428>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2015, 2017