Pasamanė

Pasamanė yra viensėdis, esantis apie 6 km į rytus nuo Pastrėvio, apie 9 km į pietryčius nuo Elektrėnų. Viensėdžio teritorijoje yra to paties pavadinimo ežeras.

Pasamanė šiaurėje ribojasi su Pipiriškių geomorfologiniu draustiniu, taip pat visas viensėdis patenka į kultūros paveldo teritoriją, kadangi čia yra Pipiriškių, arba Juodkalnio piliakalnis su gyvenviete [2, 4].

2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis Pasamanės kaime gyvena 4 žmonės: 1 vyras ir 3 moterys [1].

Daugiausiai rašyta apie kaime esančius kultūros paveldo objektus: piliakalnį su gyvenviete bei jų tyrimus. Apie Pipiriškių, arba Juodkalnio piliakalnį šiek tiek rašė Fiodoras Pokrovskis leidinyje „Археологическая карта Виленской губернии. Вильна“ [11], trumpai apie jį rašyta ir 1926 m. dienraštyje „Lietuva“ [5]. Piliakalnį aprašė Ona Kuncienė „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [3], apie radinius užsimenama „Lietuvių enciklopedijoje“ [7], Adolfo Tautavičiaus „1971 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaitoje“ [10], periodikoje. Apie piliakalnį informacijos galima rasti Elektrėnų savivaldybės bibliotekos darbuotojų sudarytame elektroniniame leidinyje „Laiko vingiais: Elektrėnų krašto kultūros paveldas“ [4].

Kaime esantis Pipiriškių, Pasamanės piliakalnis (u. k. 3523) [6] yra vienas anksčiausių piliakalnių savivaldybėje – datuojamas I tūkst. pr. Kr. antrąja puse – I tūkst. viduriu. Jis dar vadinamas Juodkalniu. Piliakalnis su gyvenviete (u. k. 25977) [8] yra tarp Pasamanės ir Purvio ežerų esančioje atskiroje kalvoje, pasiekiami iš Vievio–Semeliškių plento Karkučiuose pasukus link Strėvininkų, iš šio kelio ties Gilūšio ežeru pasukus į kairę lauko keliuku, pavažiavus apie 0,9 km link Jarmališkių, laikantis kairės.
Piliakalnis yra įtrauktas į kultūros paveldo registrą (žr.: adresu).

Nors daugelyje šaltinių teigiama, jog piliakalnis ir gyvenvietė yra Pipiriškių kaime, pagal „REGIA“ žemėlapį šie objektai patenka į Pasamanės viensėdžio teritoriją. 1971 m. piliakalnį žvalgė Lietuvos Istorijos institutas [10].

Beariant piliakalnio teritoriją rasta puodų šukių, degėsių, gyvulių kaulų, trinamosios girnos ir kt. [7]. Taip pat brūkšniuotosios, grublėtos ir gludintos keramikos, Djakovo tipo molinis svarelis, kelerios trinamosios girnos. Radiniai laikomi Istorijos ir etnografijos ir Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Piliakalnis ilgą laiką buvo ariamas, smarkiai apardytas, dirvonuoja [4].

Apie Pipiriškių piliakalnį Vievio gimnazijos mokinė Liucija Rakauskaitė yra parašiusi trumpą pasakojimą ar vaizdelį „Pipiriškės laiko sūkury“ [9].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2022-05-02]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Kazlauskas, Giedrius. Piliakalniai (tęsinys) // Elektrėnų kronika. – 2014, rugpj. 22–28, p. 7; 2014, rugs. 12–18, p. 7; Prieiga per internetą: <https://www.kronika.lt/?s=Piliakalniai+%28t%C4%99sinys%29>.
3. Kuncienė, Ona. Juodkalnis, Pipiriškių piliakalnis, Pasamanės piliakalnis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 40–41.
4. Laiko vingiais: [elektroninis išteklius]: Elektrėnų krašto kultūros paveldas. – [Elektrėnai], 2009. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) + įd. lap.: iliustr.
5. Naikinami piliakalniai // Lietuva. 1926, lapkr. 29, p. 6; Prieiga per internetą: <https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1926-Lapkr.29>.
6. Piliakalnis, vad. Juodkalniu [Pipiriškių k., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav.; u. k. 3523]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-05-02]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=3523&lang=lt>.
7. Pipiriškės // Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1961. – T. 23, p. 28.
8. Pipiriškių, Pasamanės piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė [Pipiriškių k., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav.; u. k. 25977]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-05-02]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/E3D43CE4-2819-4E60-935A-20E4F27A548B>.
9. Rakauskaitė, Liucija. Pipiriškės laiko sūkury // Elektrėnų kronika. – 2014, spal. 24–30, p. 7; Prieiga per internetą: <https://www.kronika.lt/pipiriskes-laiko-sukury/>.
10. Tautavičius. Adolfas. 1971 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaita (duomenys apie Kėdainių, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Trakų, Švenčionių, Raseinių ir Vilniaus rajonų archeologinius paminklus). – Vilnius, 1971, p. 83; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/1532/45-98.pdf>.
11. Покровский, Федор Васильевич. Археологическая карта Виленской губернии. Вильна. – Vilnius, 1893. – P. 70; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladlibrary/145/1-89.pdf>.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų SVB), 2016, 2022.