Peršaukštis

Peršaukščio kaimas yra Cirkliškio seniūnijoje, Mėžionių seniūnaitijoje, 7 km i pietvakarius nuo Švenčionių, Sarios aukštupyje. Kaimo pakraštyje yra Peršaukščio ežeras, o šiaurės vakarų pakraštyje yra Peršaukščio pilkapynas. [4, 6, 8].

Kaime gyvena 5 žmonių, iš jų 3 vyrai ir 2 moterys (2011) [2].

Č. Kudabos knygoje „Švenčionių rajonas“ minima, kad Peršaukščio ežeras buvo patvenktas ir jo gale įrengtas vandens malūnas [3].

Plačiai aprašomas Peršaukščio pilkapynas kuris yra kaimo šiaurės vakarų pakraštyje. Ji sudarė 40 pilkapių. 1894 m. 9 pilkapius ištyrė. Radiniai saugomi Maskvoje, istorijos muziejuje[ 6].
Peršaukščio-Kasčiukų pilkapiai yra 1,3 km į pietus nuo Peršaukščio kaimo, 3 pilkapiai, jų forma sampliai būdinga IX-XII amžiui. 1958 m. žvalgė Istorijos institutas, 1979 – MMT [1, 5]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Peršaukščio-Kasčiukų pilkapiai; Peršaukščio-Kasčiukų pilkapynas ; Peršaukščio pilkapiai; Peršaukščio pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija.- Vilnius, 1998.- T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 345-346.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
3. Kudaba, Česlovas. Meros ir Sarios tarpupiais // Kudaba, Česlovas. Švenčionių rajonas.- Vilnius, 1983.- P. 70-76.
4. Kultūros paveldo objektų stebėsenos duomenys 2006 m.. Švenčionių rajono savivaldybė interaktyvus.1998-2011.[žiūrėta 2011.10.19]. Prieiga per internetą: < http://www.svencionys.lt/lit/Kulturos_paveldo_objektu_stebesenos_duom/5895>.
5. Peršaukščio pilkapynas // Visuotinė lietuviškoji enciklopedija.- Vilnius, 2010.- T. 18, p. 40.
6. Peršaukštis // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.- Vilnius, 1968.- T. 2, p. 822.
7. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė interaktyvus.1998-2011.[žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?3296726118>.
8. Vietovardžių žodynas.- Vilnius, 2002.- P. 284.

Parengė: Danutė Bučelienė (Švenčionių SVB), 2011; 2017