Poškonys

Poškonių kaimas yra Cirkliškio seniūnijoje, Mėžionių seniūnaitijoje, 5,5 km į vakarus nuo Švenčionių. Anksčiau buvo minimas kaip Paškonių kaimas [3, 5].

Kaime gyvena 8 gyventojų, iš jų 6 vyrai, 2 moterys (2011) [1].

Paškonyse gimė ir kurį laiką gyveno Jadvyga Jonelytė-Nalivaikienė (1897-1969) – talentinga liaudies tapytoja [2].

Apie 1924 m. kaime įsikūrė „Ryto“ draugijos mokykla, kurioje mokėsi Poškonių ir Beržynų kaimo vaikai. Mokinių būdavo iki 40. Mokykla uždaryta apie 1930 m. [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
2. Kudaba, Česlovas. Meros ir Sarios tarpupiais // Kudaba, Česlovas. Švenčionių rajonas.- Vilnius, 1983.- P. 70-76.
3. Kviklys, Bronius. Švenčionių apylinkės // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai.- Vilnius, 1989.- T. 2, p.  684-686; Prieiga per internetą: < http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=180117&psl=682>.
4. Martinkėnas, Vincas. Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos ir skaityklos 1919-1939 metais.- Vilnius, 1989. – P. 105-106.
5. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė interaktyvus.1998-2011.[žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?3296726118>.

Parengė: Danutė Bučelienė Švenčionių (SVB), 2011; 2017