Pukštėnai

Pukštėnai – kaimas Lavoriškių seniūnijoje, 4 km nuo Lavoriškių.

Šiuo metu kaime nėra nė vieno gyventojo [2].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Pukštėnų kaimą informacijos beveik nėra. Ši vietovė minima Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Informacijos apie pilkapynius galima rasti „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1], Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąraše“ [2]. Apie Pukštėnų pilkapynų tyrinėjimus rašoma archeologo Arūno Strazdo „Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaitoje“ [3].

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų liudija šalia kaimo esantis Pukštėnų pilkapynas.

XX a. pradžioje Mickūnų valsčiuje minimas Pukštėnų dvaras su 39 gyventojais [4].

1993 m. Pukštėnų pilkapynas buvo įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Aleksandriškių-Pukštėnų pilkapynas; Bildiškių pilkapis; Pukštėnų pilkapiai // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 327.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-11, p.315]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (tęsinys). – Vilnius. – 1993. – p. 37.
4. Strazdas, Arūnas. Puntuzai, Lavoriškių seniūnija // Strazdas, Arūnas. Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. – P. 26-27. Prieiga per internetą: <http://lad.lt/data/com_ladreports/3821/1-42.pdf.>.
5. Pukštėnų pilkapynas [Pukštėnų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 16325]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016