Pūstelninkai

Pūstelninkai – kaimas Dūkštų seniūnijoje, 8 km nuo Dūkštų.

Šiuo metu Pūstelninkuose niekas negyvena [2].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Pųstelninkų kaimą informacijos labai mažai. Kaimas minimas 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [7], „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Žmonių atsiminimų apie Pustelninkus yra rinkinyje „Neries regioninis parkas: 2002–2006 m. etnokultūros tyrimai“. Leidinys skirtas Neries regioninio parko bei prie jo teritorijos prisišliejusių vietovių etninės kultūros duomenims, visų pirma: vietovardžiams, padavimams, tikėjimams, etnografinio ir istorinio pobūdžio pasakojimams. Duomenis surinko kultūrologe Ida Stankevičiūtė [4]. Apie esantį prie kaimo Grabijolų-Žemaitiškių pilkapį rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1].
Legendų ir padavimų apie Pūstelninkuose esančias šventvietes yra Vykinto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės“ [5] ir Vladislavo Sirokomlės muziejaus išleistame rinkinyje Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna“ [6, p. 23, 57].

Tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų, patvirtina šalia kaimo, netoli Airupės upelio slėnio, esantis pilkapis [1].
Yra žinoma, kad 1864 m. Pūstelninkuose buvo 3 namai, kuriuose gyveno 23 katalikai [5].

1997 m. Grabijolų, Žemaitiškių pilkapis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą kaip regioninės reikšmės archeologinis paminklas [3].

Literatųra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Grabijolų-Žemaitiškių pilkapis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 311.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013 10 24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Grabijolų, Žemaitiškių pilkapis [Pūstelninkų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 17217] Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-09-05]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Pustelninkai, Dūkštų sen. // Neries regioninis parkas: 2002-2006 m. etnokultūros tyrimai. – [Dūkštos], 2006. – P. 671. Prieiga per internetą: <http://neriesparkas.lt/wp-content/uploads/2015/12/Neries-regioninis-parkas-tautosakos-rinkinys-su-papildytu-vertimu>.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Miežonys (buv. Pūstelninkai), Dūkštų seniūnija. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 76-77.
6. Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna. – Wilno, 2017. – 96 p., iliustr.
7. Pustelniki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1888. – T. 9 (Pożajście-Ruksze), p. 310; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/310>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017, 2018.