Rastinėnai

Kaimas Sudervės seniūnijoje, Vilniaus rajono vakaruose.

Rastinėnai – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 556 žmonės (2013) [1].

1970 m. kaime buvo tik 95 gyventojai. Gyventojų skaičius sparčiai išaugo po 1986 m., kai Rastinėnuose pradėjo kurtis didelis kolektyvinių sodų masyvas.

Kaime veikia Rastinėnų pagrindinė mokykla, kurios istorija prasideda nuo 1922 m. [7], kultūros centras, biblioteka.

Vertingos istorinės informacijos apie Rastinėnus yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [6]. Bendrojo pobūdžio informacija apie kaimą pateikiama „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [2], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [3] bei „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [4].

Rašytiniuose šaltiniuose Rastinėnai minimi nuo XVI a. Yra žinoma, kad Iki 1592 m. dalys Rastinėnų priklausė kilmingai Prozorovų giminei. 1592–1594 m. – Kosmovskiams ir buvo vadinama Kosmovščizna (dab. Kasmiškės). XVII a. palivarką nupirko grafas Simonas Zabiela [6].

1922 m. Rastinėnuose įkurta mokykla. Ją pastatė ponai Lichterovičiai savo nuosavoje žemėje. Mokykloje veikė 4 klasės. 1928 m. mokykloje mokėsi 72 mokiniai, po kelerių metų – jau net 103. Vienas ir tas pats mokytojas mokė visų dalykų: lenkų kalbos, istorijos, aritmetikos, gamtos, geografijos ir tikybos [8].

1950–1963 m. Rastinėnai buvo apylinkės centras [4].

Rastinėnų ir aplinkinių kaimų gyventojus aptarnauja Kasmiškių (buv. Rastinėnų) kaimo biblioteka, įkurta 1959 m. Pažymėtina, kad daugiau nei 50 metų (1962–2012), bibliotekoje dirbo Henrika Maksimovič. Bibliotekoje liko nemažai jos parengtų kraštotyros darbų [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Rastinėnai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p.40.
3. Rastinėnai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – T. 3, p. 508.
4. Rastinėnai // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2011. – T. 9, p. 568.
5. Klimaszewska, Iwona. Pół wieku wśród książek: 50-lecie pracy zawodowej zasłużonej bibliotekarki: [apie Rastinėnų kaimo biblioteką bei bibliotekininkę Henruką Maksimovič] // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2011, 22–28 wrzesnia (nr 38), priedas „Rota“ (nr 666), p. 5.
6. Rostyniany // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1888. – T. 9 (Pożajście-Ruksze). – p. 805–806; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/805>.
7. Szkoła Podstawowa w Rostynianach. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 313–314.
8. Worobiej, Teresa. W zaciszu rostyniańskiego zaścianka // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2006, 19 -25 pazdziernika (nr 42), p. 6.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2018