Riešė

Riešė – kaimas Avižienių seniūnijoje, įsikūręs Riešės upelio slėnyje.

Kaime gyvena 1234 gyventojai (2013). Iš jų 595 vyrų ir 639 moterys [4].

Riešėje yra vidurinė mokykla [14], darželis, privati šeimos klinika, paštas. Veikia UAB „Vilniaus žirgynas“, įsteigtas 1943 metais. Viena iš žirgyne auginamų žirgų veislių žemaitukai pripažinta saugotina tarptautiniu mastu ir įtraukta į Pasaulio žemės ūkio gyvūnų įvairovės katalogą [2, 3].

2006 m. Riešėje buvo atidarytas vienas didžiausių Europoje pievagrybių auginimo cechas.

Netoli Riešės, Verkių regioniniame parke yra Riešės hidrologinis draustinis. Jis saugo natūralią Riešės upelio atkarpą. Čia gausu retų gyvūnų, saugomų visos Europos teritorijoje [1, 10].

Vertingos istorinės informacijos apie Riešės kaimą ir jo apylinkes yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [13]. Bendro pobūdžio informacijos apie Riešę galima rasti „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [7] bei „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [9] bei Bostone išleistoje enciklopedijoje „Mūsų Lietuva“ [8]. Apie Riešės vietovardžio kilmę rašoma Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [5]. Apie Riešės parapiją rašė kunigas Antanas Dilys savo atsiminimų knygoje „Życie – to wieka tajemnica“ [12].

1630 m. minimas Riešėje esantis Velniakalnis. Dabar ši vieta yra į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [11].

Kaime yra išlikę buvusio dvaro sodybos pastatų fragmentų.

Nuo 1992 m. gegužės mėnesio Kalno Riešės dvaro sodybos fragmentai įtraukti į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, kaip vietinės reikšmės architektūrinis ir kraštovaizdžio paminklas. Yra išlikę dvaro sodybos statiniai: karvidė, arklidė, daržinė, svirnas, tiltas, koplytstulpis, kumetyno rūsys, pirmas ir antras rūsiai, statinių vietos, kelių trasos, tvenkinys, upelis, želdiniai [6].

Iki 1993 m. Riešėje veikė Vilniaus rajono CB kaimo filialas.

Literatūra ir šaltiniai

1. Baškytė, Rūta. Riešės upelis: upės ir upeliai / Rūta Baškytė, Paulius Kavaliauskas // Baškytė Rūta, Kavaliauskas, Paulius. Vilniaus regioniniai parkai. – Kaunas, 2002. – P. 75-77.
2. Černiauskas, Šarūnas. Vilniaus žirgyne – šešiasdešimtmečio šventė. – Iliustr. // Vilniaus diena. – 2009, rugpj. 3, p. 3.
3. Girininkienė, Vida. Man reikia žemaituko: [apie žemaitukų veislės arklių auginimą „Vilniaus žirgyne“]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2007, saus. 31, p. 10.
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24, p. 311]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 3, 16, 48-51.
6. Kalno Riešės dvaro sodybos fragmentai [Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 895]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
7. Riešė // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 78.
8. Riešė // Mūsų Lietuva, T. 1. – Bostonas, 1964, p. 187.
9. Riešė // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – T. 3, p. 544.
10. Semaška, Algimantas. Riešė // Semaška, Algimantas. Lietuvos keliais: Turisto žinynas. – Vilnius, 2008. – P. 631.
11. Vaitkevičius, Vykintas. Riešė, Avižienių seniūnija: Velniakalnis // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 89.
12. Dilys, Antanas. W Wilnie i okolicach // Dilys, Antanas. „Życie – to wielka tajemnica“: wspomnienia Antoniego Dilysa w opracowaniu Liliany Narkowicz. – Iliustr. – Wilno, 2003. – P. 85-114.
13. Rzesza // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1885. – T. 9 (Rukszenice-Sochaczew). – p. 187-188; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/187>.
14. Szkoła Podstawowa w Rzeszy. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 315-317.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2018.