Rokiškės

Rokiškės – kaimas Dūkštų seniūnijoje, dešiniajame Neries krante.

Rokiškėse gyvena 26 žmonės (2013) [1].

Vietovės pavadinimas kilęs nuo vyriško asmenvardžio Rokas.

Rašytiniuose šaltiniuose istorinių duomenų apie Rokiškes yra mažai. Kaimas minimas 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [5]. Irenos Piečul-Zabukienės atsiminimų apie šias vietoves yra rinkinyje „Neries regioninis parkas: 2002–2006 m. etnokultūros tyrimai“ [2]. Apie šalia kaimo esantį mitologinį šaltinį rašoma Vykintas Vaitkevičius knygoje Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [3] bei leidinyje „Tautosakos darbai“ [4]. Šiek tie informacijos yra internete.

Yra žinoma, kad 1866 m. Rokiškių palivarke gyveno 24 žmonės. Visi buvo katalikai [5].

Šalia kaimo yra stebuklingas 1-ųjų Raveliukų šaltinis. Žmonės sako, kad šio šaltinio vanduo turįs gydomųjų savybių, nes teka prieš saulę. Objektas įtrauktas į Lietuvos šventviečių katalogą [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017 09 08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519
2. Rokiškės // Neries regioninis parkas: 2002-2006 m. etnokultūros tyrimai. – [Dūkštos], 2006. – P. 591-624. Prieiga per internetą: <http://neriesparkas.lt/wp-content/uploads/2015/12/Neries-regioninis-parkas-tautosakos-rinkinys-su-papildytu-vertimu>.
3. Vaitkevičius, Vykintas. Rokiškės, Dūkštų s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 89-90.
4. Vilniaus apylinkių padavimai // Tautosakos darbai (XXXIII). – 2007, p. 244 – 245.
5. Rokiszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1888. – T. 9 (Pożajście-Ruksze), p. 702; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/824>.

 

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.