Sidaronys

Sidaronys – kaimas Sudervės seniūnijoje, Vilniaus rajono vakaruose, dešiniajame Neries krante. Kaimą iš visų pusių supa miškai, išskyrus Neries kilpas. Šis kaimas dar vadinamas Siderancais (lenk. Sidera).

Sidaronyse gyvena 7 žmonės (2013 m.) [3].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Sidaronių kaimą informacijos beveik nėra. Sidaronys, kaip senas, iš asmenvardžio kilęs vietovardis, užfiksuotas XVIII a. šaltiniuose, minimas Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [4]. Keliuose leidiniuose yra straipsnių apie Sidaronių pilkapynus [1, 2]. Sidaronių palivarkas minimas leidinyje „Neris tarp Vilniaus ir Kernavės“ [5]. Šiek tiek informacijos yra periodinėje spaudoje bei internete.

Apie tai, kad šiuose vietovėse gyventa nuo senų laikų liudija Sidaronių pilkapynai [1, 2]. Yra žinoma, kad XIX amžiuje Sidaronių palivarkas priklausė Marijai Kostrovickai [4].

Kaime yra Sidaronių gyvenamasis namas, kuris 2009 m. rugpjūčio mėnesį buvo įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų. Tai regioninės reikšmės architektūrinis, etnokultūrinis ir kraštovaizdžio paminklas. Sidaronių namas kompaktinis, stačiakampio plano, 1 aukšto pastatas. Fasadų architektūrinis sprendimas – liaudiška architektūra. Netoliese esančiai Neries regioninio parko teritorijai būdingas kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Algirdas Brukas. Dūkštų-Šilėnų miškai: [rašoma apie Sidarinių pilkapynus] / Algirdas Brukas, Dalius Žygelis // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 9, p. 192.
2. Balčiūnas, Jonas. Sidaronių pilkapiai; Sidaronių pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 332.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-03-29]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 12, 39.
5. Neris tarp Vilniaus ir Kernavės: [straipsnių rinkinys]. – [Kaunas], 2008, p. 109.
6. Sidaronių namas [Sidaronių k., Sudervės sen., Vilniaus r.; u. k. 32710]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016