Šriubiškės

Šriubiškės – kaimas Paberžės seniūnijoje, 30 km į vakarus nuo Vilniaus.

Šriubiškės – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 82 žmonės (2013 m.) [1].

Istorinių duomenų apie Šriubiškes yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [6]. Apie Šriubiškių dvarą rašo Algimantas Semaška knygose Kelionės iš Vilniaus“ [2], „Lietuvos keliais“ [3] ir Ingrida Semaškaitė knygoje „Dvarai: spindesys ir skurdas: Lietuvos dvarų likimai“ [4]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Yra žinoma, kad XIX a. Šriubiškių kaime buvo 2 namai, kuriose gyveno 25 žmonės. Visi jie buvo katalikai. Dar 9 žmonės (2 pravoslavai ir 7 katalikai) gyveno Šriubiškių karčiamoje [6].

Į buvusią Šriubiškių dvarvietę verta užsukti tiems, kas domisi mediniais dvarais. Iki mūsų laikų ten išliko buv. dvaro sodybos fragmentai: medinis ponų namas su kolonomis, statytas XIX amžiaus antroje pusėje, oficinos, svirno ir daržinės liekanos [2, 3, 4].

Šriubiškių buv. dvaro sodybos fragmentai įtraukti į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, kaip valstybės saugomas objektas [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Semaška, Algimantas. [Šriubiškės] / Algimantas Semaška. – Iliustr. // Kelionės iš Vilniaus. – Vilnius: Algimantas, [2005]. – P. 79.
3. Semaška, Algimantas. Šriubiškės. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Lietuvos keliais: Turisto žinynas. – Vilnius, 2008. – P. 633.
4. Semaškaitė, Ingrida. Šriūbiškės: Vilniaus rajonas. – Iliustr. // Semaškaitė Ingrida. Dvarai: spindesys ir skurdas: Lietuvos dvarų likimai. – Vilnius, [2008]. – P. 387.
5. Šriubiškių buv. dvaro sodybos fragmentai [Šriubiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 921]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-09-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
6. Szrubiszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1893. – T. 12 p. 47; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/47>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2016