Stančikai

Stančikai yra apie 8,5 km į pietus nuo Elektrėnų, apie 1 km į pietus nuo Pastrėvio. Kaime yra Stančikų, Laumenos ežeriukai, per kaimą teka Vuolasta, Strėva, Skersė. Vakaruose kaimas ribojasi su Pagrendos mišku, šiaurėje – Pastrevio kaimu, rytuose – pietine Elektrėnų marių dalimi.

Stančikų kaime gyvena 23 žmonės: 12 vyrų ir 11 moterų (2021) [1].

Kurį laiką Stančikuose gyveno knygnešys Mykolas Lukoševičius [2, 3].

Apie kaimą šiek tiek rašyta leidinyje „Elektrėnai“ [6, 8], Laimos Tidikienės surinktoje medžiagoje. Taip pat jos kraštotyriniame darbe „Pastrėvio apylinkės istorija“ [7], periodikoje.

Elektrėnų krašto etnografinėje-istorinėje apžvalgoje „Buvom“ [4] užrašyti keli Stančikų kaimo gyventojų pasakojimai, prisiminimai apie šį kaimą, vietovardžius, gyventojus, įvykius. Pateikta Stančikų kaimo žemėlapio kopija, vaizduojanti 19 a. kaimo vietovę. Pasakojimus surinko ir užrašė kraštietė etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė.

 Stančikuose mokykla buvo įkurta 1930 m. [5, 6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų ir būstų surašymai : Gyventojai gyvenamosiose vietovėse [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-27]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xlsx>.
2. Kaluškevičius, Benjaminas. Lukoševičius Mykolas // Kaluškevičius, Benjaminas, Misius, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904. – Vilnius, 2004. – Kn. 1, p. 276.
3. Kulikienė, Jadvyga. Mykolas Lukoševičius / Jadvyga Kulikienė, Jonas Laurinavičius // Kulikienė, Jadvyga, Laurinavičius, Jonas. Trakų krašto knygnešiai. – Trakai, 1990. – P. 25–26.
4. Stančikai: [gyventojų pasakojimai] // Buvom: Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 226–228; Prieiga per internetą: <http://www.gomanta.lt/buvom-pastrevio-seniunija/>.
5. Šakienė, Ona Rasutė. Pastrėvys (Aleksandrovka) // Elektrėnų kronika. – 2013, geg. 17–23, p. 6; <https://www.kronika.lt/pastrevys-aleksandrovka/>.
6. Tidikienė, Laima. „Mokslas kaulų nelaužo“ // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 413–415.
7. Tidikienė, Laima. Pastrėvio apylinkės istorija. – [Pastrėvys], 2001. – 11 p. – Mašinr.; Prieiga per internetą: <https://www.vilnijosvartai.lt/wp-content/uploads/2016/03/Laima-Tidikien%C4%97.-Pastr%C4%97vio-apylink%C4%97s-istorija.-PUBL.pdf>.
8. Tidikienė, Laima. Pastrėvio seniūnija // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 409–432.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų SVB), 2016, 2022.