Stanislavavas

Stanislavavas – Švenčionių rajono, Švenčionių seniūnijos kaimas, 9 km į šiaurės rytus nuo Švenčionių, prie kelio į Mielagėnus [12], ežeringame Mažažerio aukštupyje [7]. Stanislavavas – Stanislavavo seniūnaitijos centras. Jai priklauso 35 gyvenvietės. Didesnės iš jų: Stanislavavas, Stūgliai, Šiliniai [9,15].

Stanislavavo kaime gyvena 166 gyventojai: 88 vyrai ir 78 moterys [15].

Kaimas įeina į Sirvėtos regioninio parko teritoriją [10]. Stanislavave įsikūrusi kaimo bendruomenė „Vystutis“, pavadinta netoliese esančio ežero vardu [6].

Apie Stanislavavo kaimą rašoma „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [12], knygose „Lietuvos dvarai“ [11], kituose leidiniuose, periodikoje.

Stanislavavo kaimas garsus kaip dvarvietė. Istorikas Virginijus Jocys, tyrinėjęs dvaro istoriją, teigia, kad 1775 m. dabartinis Stanislavavas, tada vadintas Jukiškės dvaru, priklausė dvarininkams Ignacui ir Mateušui Šileikoms po tėvo Juozo mirties. Iš jų dvarą nusipirko Stanislovas Chaleckis, kilęs nuo Gomelio. Matyt, pagal naujo savininko vardą ilgainiui ir dvaras pradėtas vadinti Stanislavavu [11]. „Chaleckiai – garsi giminė Lietuvoje. Kai kurie jos palikuonys su Voluine ir Kijevu atiteko [Lenkijos] Karalystei“. 1775-1785 m. dvaras priklausė Stanislovui Chaleckiui [8].
XX a. pradžioje ši dvarvietė buvo laikoma viena geriausių Švenčionių apskrityje [2].
1908 m. dvarą įsigijo pulkininkas Eduardas Gajevskis. Po Pirmojo pasaulinio karo ši teritorija priklausė Lenkijai. Apie tą dvaro laikotarpį informacijos neišlikę. Po karo dvaro rūmuose veikė Kultūros namai, buvo kolūkio kontora [11].
Dvaro sodyba įkurta XIX a. antroje pusėje. Sodybą sudaro buvę rūmų, pieninės ir arklidžių pastatai. Rūmų fasadai saikingai dekoruoti klasicistinio stiliaus dekoro elementais, stogas dvišlaitis. Rūsio sienos akmenų ir plytų mūro. Pieninė statyta XX a. pradžioje, sienos plytų mūro, tinkuotos. Sodyba avarinės būklės [1].

Kaime yra keli lankytini objektai.
Prie Samanio ežero, buvusios dvarvietės parke yra alėja ir pavieniai medžiai. Stanislavavo uosių giraitė ir ąžuolas – gamtos paminklai [7]. Duomenys apie ąžuolo dydį įvairuoja. Vienur nurodoma, kad Stanislavavo ąžuolo skersmuo 1,0 m, aukštis – 18 m. [13], kitur, kad aukštis – 23 m, skersmuo – 1,9 m [3].1968 m. jis paskelbtas gamtos paminklu, 1987 m. priskirtas prie vietinės reikšmės paminklų [3, 13].
„Piramidinis ąžuolas“ yra Stanislavavo dvarvietėje. Aukštis – 25 m, lajos plotis – 5 m. Priskirtas prie vietinės reikšmės paminklų [13].

2006 m. lapkričio 11 d. buvo pašventintas Stanislavavo kaimo kryžius. Kryžių sukūrė Vytautas Čiučiurka [4].

Stanislavavo kaimo biblioteka įsteigta 1952 m.:
1945 m. Stoniūnų kaime įsikūrė klubas-skaitykla;
1952 m. įsikuria pirmoji biblioteka Stoniūnų kaime (patalpos gyvenamajame name pas Aleksandrą Gudelaitį);
1962 m. iš Stoniūnų biblioteka perkeliama į Stanislavavą ir pavadinta Stanislavavo kaimo biblioteka.
Nuo 1962 m. Stanislavavo kaimo biblioteka-filialas įsikūrusi Stanislavavo dvaro patalpose [12,14]. Bibliotekos fonde yra 4653 fiz.vnt. spaudinių, iš jų – 63 fiz. vnt. – kraštotyros literatūra . Kraštotyros kartoteką sudaro 120 kortelinių įrašų [14].
Nuo 2011 m. bibliotekoje įsteigtas viešasis interneto prieigos taškas [5]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Buvusi Stanislavavo dvaro sodyba. Kultūros paveldo objektų stebėsenos duomenys. Švenčionių rajono savivaldybė: [interaktyvus]. 1989-2012 [žiūrėta 2012-03-13]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/lit/Kulturos_paveldo_objektu_stebesenos_duom/5895/1>.
2. Dvarvietės; Stanislavavo dvaras.- iliustr. // Kultūros paminklai: [lankstinys].- Švenčionys, 2003.  
3. Isokas, Gediminas. Stanislavavo ąžuolas // Isokas, Gediminas. Lietuvos gamtos paminklai.- Vilnius, 1995.- P. 300.
4. Jakštas, Algis. Kad kryžius taptų vienybės ženklu: [apie kaimo kryžiaus pašventinimą].-Nuotr. // Švenčionių kraštas.-2006, lapkr. 18, p. 12.
5. Jakštas, Algis. Stanislavavo kaimo bibliotekoje atidaryta viešojo interneto prieiga: [apie viešojo interneto prieigos atidarymo šventė].- Nuotr. // Švenčionių kraštas.- 2011, kovo 5,  p. 9.
6. Jakštas, Algis. „Vystučio“ bendruomenė turi savo namus: [apie įkurtuves].- Nuotr. // Švenčionių kraštas.- 2008, bal. 16, p. 6.
7. Kudaba, Česlovas. Aukštikalvių takais.- Iliustr. // Kudaba, Česlovas. Švenčionių rajonas.-Vilnius, 1983.- P. 28-33.
8. Narbutas, Sigitas. Alberto Kojalavičiaus Ššventasis Lietuvos didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų ir herbų vardynas: Pažintis su Kilmingaisiais nuo Cibulkos iki Čiževskio: [apie Chaleckius, p. 443-447]  // Senoji Lietuvos literatūra.- Vilnius, 2009.- T.27: Albertas Vijūkas-Kojalavičius iš 400 metų perspektyvos, p. 437-488.
9. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė: [interaktyvus]. 1998-2010 [žiūrėta 2011-11-29]. Prieiga per internetą: <http://wwwsvencionyslt.index.php?-2728485283>.
10.Sirvetos regioninis parkas: [informacinis leidinys].- [Vilnius, 2006], p. 10-11.
11.Stanislavavas. – Iliustr. // Lietuvos dvarai : enciklopedinis žinynas : 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis.- Vilnius, [2010].- P. 375. – Taip pat: Lietuvos dvarai.- Vilnius, [2009].- T. 2: Šiaulių apskritis, Tauragės apskritis, Telšių apskritis, Utenos apskritis, Vilniaus apskritis, p. 263.
12.Stanislavavas  // Mažoji  lietuviškoji tarybinė enciklopedija.- Vilnius, ,1974.- T.3, p. 282.
13.Stanislavavo ąžuolas; „Piramidinis“ ąžuolas.- Iliustr. // Gamtos paminklai: [lankstinys].-Švenčionys, 2003.    
14.Stanislavavo kaimo biblioteka-filialas. Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka: [interaktyvus]. 2008-2012 [žiūrėta 2012-05-22]. Prieiga per internetą: <http://www.svencioniuvb.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/filialai/39-stanislavavo-kaimo-biblioteka-filialas>.
15.Švenčionių rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai: [Švenčionių seniūnija, p.77-79] // Vilniaus apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai: [Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas 2001].- Vilnius, 2003, p.77-79; Prieiga per internetą: < http://www.stat.gov.lt/uploads/Vilniaus_apskritis.pdf>.

Parengė: Franė Bičkuvienė (Švenčionių SVB Stanislavavo filialas), Danutė Bučelienė (Švenčionių SVB), 2012