Toleikiai

Toleikių kaimas yra apie 6,5 km į pietryčius nuo Elektrėnų, apie 2,7 km į šiaurės rytus nuo Pastrėvio. Šiaurėje kaimas ribojasi su Užumiškio kaimu, kuris yra Vievio seniūnijoje.

Toleikių kaime gyvena 20 žmonių:12 vyrų ir 8 moterys (2021) [2].

Daugiausiai rašyta apie Toleikių kaime esančias kultūros vertybes – Toleikių senovės gyvenvietę ir to paties pavadinimo kapinyną. Apie juos rašyta „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1], Adolfo Tautavičiaus archeologinių tyrinėjimų apžvalgose [4, 5], periodikoje.

Kaimo pietuose plyti dalis Toleikių senovės gyvenvietės (u. k. 16321) [1, 7], ir Toleikių kapinyno (u. k. 6961) [6] apsaugos zona (kultūros paveldo teritorija). Dalis Toleikių senovės gyvenvietės teritorijos patenka į gretimų kaimų – Belezų ir Mustenių – teritoriją, o Toleikių kapinyno dalis – į Mackūniškių kaimo teritoriją.

Toleikių senovės gyvenvietė yra apie 0,7 km į pietus nuo Toleikių kaimo, datuojama I tūkst. [3]. Gyvenvietėje rasta perdegusių, apskaldytų, apdegusių akmenų, molio skiedinio ir tinko, taip pat randama lipdytos keramikos (degtų iš molio, bet lipdytų rankomis, be žiedžiamojo rato): brūkšniuotosios, grublėto paviršiaus [3]. Gyvenvietė yra kalvų apsuptoje žemumoje. Iš pietų senovės gyvenvietę riboja Antabrasčio upelis, iš vakarų – šlapios, krūmais apaugusios pievos. Ji užima 130 m ilgio šiaurės rytų–pietvakarių kryptimi, 50–120 m pločio trikampį sklypą. Aukštumėlės pakraščiuose yra iki 0,6 m storio kultūrinis sluoksnis. Gyvenvietė ilgą laiką buvo ariama [1, 3, 7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Dakanis, Bronius. Toleikių senovės gyvenvietė // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 58.
2. Gyventojų ir būstų surašymai : Gyventojai gyvenamosiose vietovėse [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-27]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xlsx>.
3. Kazlauskas, Giedrius. Gyvenvietės ; Radiniai. – Iliustr. // Elektrėnų kronika. – 2014, rugpj. 8–14, p. 7; 2014, rugs. 5–11, p. 7; Prieiga per internetą: <https://www.kronika.lt/radiniai/>; <https://www.kronika.lt/gyvenvietes-skaitykime-mastykime-kalbekime-rasykime/>.
4. Tautavičius, Adolfas. 1948–1953 metų archeologiniai tyrinėjimai: Piliakalnių tyrinėjimai [Pastrėvys, Vievio raj.]. P. 14–15; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/71/1-48.pdf>.
5. Tautavičius, Adolfas. Pastrėvis. (Vievio raj.) /kap., Trakų raj.; 1951m./ Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/75/1-24.pdf>.
6. Toleikių kapinynas [Toleikių k., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav.; u. k. 6961]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-27]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/19DF0652-6989-4F5A-83BF-46628B26E164>.
7. Toleikių senovės gyvenvietė [Toleikių k., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav.; u. k. 16321] . Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-27]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/7327a654-2f1c-4b9e-a48c-46500c89efde>.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų SVB), 2016, 2022.