Vaigeliškės

Kaimas Vilniaus rajono vakaruose Sudervės seniūnijoje. Įsikūręs abipus Vaigalės upės.

Šiaurėje ir vakaruose plyti Dūkštų miškas, yra Neries regioninis parkas. Vakaruose plyti apipinti legendomis Latviškių laukai bei mitologinis Latviškių akmuo su Marijos pėda.

Vaigeliškės – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 37 žmonės. Iš jų 18 – vyrų ir 19 moterų [1]. 2001 metais prijungtas Gvaltų kaimas.

Manoma, kad kaimo vardas yra kilęs nuo upelio Vaigalė. Vietovardis turi šaknį vaig – ir priesagą – eliškės. Tokia šaknis yra būdinga baltų ir kai kurių kitų indoeuropiečių kalboms, ypač vandenvardžiams [2].

Rašytiniuose šaltiniuose informacijos apie Vaigeliškių kaimą labai mažai. Jis minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“. Apie Vaigeliškių ąžuolą rašoma Romo Pakalnio ir Daivos Letukaitės knygoje Medžiai senoliai Lietuvoje“ [3]. Ąžuolas minimas „Lietuvos kultūros ir gamtos paminklų atlase“ (Vilnius, 1991) ir leidinio „Lietuvos gamta“ 1-oje knygoje (Kaunas, 2004). Legendą apie Vaigeliškes rasite leidinyje „Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna“ [4].

Kaime yra valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas – Vaigeliškių ąžuolas. Šimtametis Vaigeliškių ąžuolas auga Dūkštų girininkijos 37 miško kvartale. Jo skersmuo 1,56 m, apimtis – 4,90 m, amžius – apie 300 metų. Tai vienas aukščiausių ir storiausių Neries regioninio parko ąžuolų [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 326]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 13, 57.
3. Pakalnis, Romas. Veigeliškių ąžuolas. – Iliustr. // Pakalnis, Romas. Medžiai senoliai Lietuvoje / Pakalnis, Romas, Letukaitė, Daiva. – [Kaunas]. – P. 127-128.
4. Djabel w roli kawalera // Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna. – Wilno, 2017. – P. 34-35.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2018