Visalaukė

Kaimas Paberžės seniūnijoje, Vilniaus rajono šiaurėje.

Visalaukė – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 295 žmonės (2013) [1].

Kaime veikia Visalaukės pagrindinė mokykla [7] ir Eitminiškių vid. mokyklos skyrius, biblioteka, paštas.

Kalbininko Jono Jurkšto teigimu, vietovardis Visalaukė yra išnykęs fiziologinės kilmės oikonimas [2].

Istorinių duomenų apie Visalaukę žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [6]. Bendrojo pobūdžio informacija apie gyvenvietę pateikiama „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje[3], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [4] bei „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [5]. Kaimas minimas Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [2].

Lietuviškuose enciklopedijose rašoma, kad rašytiniuose šaltiniuose Visalaukė minima nuo 1905 metų. Bet, 1893 m. Lenkijoje išleisto žinyno „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ 13-ame tome jau buvo rašyta, kad 1865 m. Visalaukės kaime buvo 7 namai, kuriuose gyveno 16 pravoslavų ir 76 katalikai [6].

Visalaukės ir aplinkinių kaimų gyventojus aptarnauja 1965 m. įkurta Visalukės kaimo biblioteka. Bibliotekos kraštotyros fonde yra apie 20 leidinių. Kraštotyros kartotekoje yra apie 30 kortelių.

 Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 25.
3. Visalaukė // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 796.
4. Visalaukė // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 577.
5. Visalaukė // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2014. – T. 25, p. 278.
6. Wesołówka // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1893. – T. 13 (Warmbrun-Worowo). – p. 243; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/243>.
7. Szkoła Podstawowa w Wesołówce. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 269-270.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2018