Vyžulionys

Vyžulionys – kaimas Paberžės seniūnijoje, šalia Vyžulėnų ežero.

Vyžulionyse, kartais dar vadinamais Vyžulėnais, gyvena 35 gyventojai (2013 m.) [1].

Yra koplyčia, Vyžulionių dvaras su parku.

Vertingos istorinės informacijos apie Vyžulionius yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [8], leidinyje „Wileńska encyklopedia“ [9] bei Bronio Kvyklio enciklopedijoje „Mūsų Lietuva“ [3] Turistinės informacijos apie šią vietovę galima rasti keliaujantiems po Lietuvą bei Vilniaus rajoną skirtose Algimanto Semaškos knygose „Lietuvos keliais“ [4], „Kelionės iš Vilniaus“ [5], Varšuvoje (Lenkija) išleistame leidinyje „Litwa: Podróż sentymentalna“ [7] bei Danguolės Kondrotienės ir Vytauto Kondroto iliustruotame žinyne „153 Įdomiausi Lietuvos dvarai“ [2a].

Vyžulionių, moderno stiliaus dvaro rūmai statyti XX a. pradžioje. Šalia dvaro yra gražus tvenkinys ir trys maži tvenkinėliai. Iki Antrojo pasaulinio karo rūmai priklausė baudžiamosios teisės profesoriui, buvusiam lenkiško Vilniaus Stepono Batoro universiteto (USB) rektoriui Bronislovui Vrublevskiui (Bronisław Wróblewski) (1888–1941) [3, 8, 9]. Po karo dvare įkurta Vyžulionių TBC sanatorija, vėliau – tuberkuliozės ligoninė, kuri veikė iki 2003 m.

Yra žinoma, kad 1886 m. Vyžulionių palivarke gyveno 29 žmonės, iš kurių 27 buvo katalikai ir 2 provoslavai [8].

1906 m. dvarininkai Korvinai-Vrublevskiai prie dvaro įkūrę mišraus plano parką. 1958 m. parkas paskelbtas valstybės saugomų gamtos paminklų [2, 9].

Nuo 1992 m. gegužės mėnesio Vyžulionių dvaro sodyba įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip regioninės reikšmės architektūrinis, dailės ir kraštovaizdžio paminklas. Dvaro sodybos kompleksą sudaro: sodybos rūmai, sodininko namas, tvartas, parko fragmentai [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24, p.321]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Isokas, Gediminas. Vyžulėnų parkas // Isokas Gediminas. Lietuvos gamtos paminklai. – Vilnius, 1995. – P. 418.
2a.Kondrotienė Danguolė, Kondrotas Vytautas. Vyžulėnų dvaras // Danguolė Kondrotienė, Vytautas Kondrotas.153 Įdomiausi Lietuvos dvarai, Kaunas, 2011. – P. 141.
3. Kviklys, Bronius. Vyžulionys // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1989. – T. 1, p. 182.
4. Semaška, Algimantas. Vyžulėnai. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Lietuvos keliais: Turisto žinynas. – Vilnius, 2008. – P. 634.
5. Semaška, Algimantas. Vyžulėnų dvaras. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Kelionės iš Vilniaus. – Vilnius, 2005. – P. 79-80.
6. Vyžulionių dvaro sodyba [Vyžulionių vs., Paberžės sen., Vilniaus r. sav: u. k. 926] Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
7. Jackiewicz, Mieczysław. Vyžulionys // Jackiewicz, Mieczysław. Litwa: Podróż sentymentalna. – Warszawa, 2006. – P. 134.
8. Wiżulany // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1893. – T. 13 (Warmbrun-Worowo). – p. 688; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/945>.
9. Wiżulany (Vyžulionys) // Wileńska encyklopedia (1939-2005). – Warszawa, 2007. – P. 650.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2024