Zamečkavas

Zamečkavas – kaimas Bezdonių seniūnijoje 2 km į šiaurės vakarus nuo Antavilių, Nemenčinės miško apsuptyje.

Zamečkave gyvena 75 žmonės (2021m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Zamečkavą informacijos beveik nėra. Kaimas tik minimas leidinyje Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom I: Województwo wileńskie“ (Warszawa, 1938). Šiek tiek informacijos yra internete.

Zamečkavas – turistams patraukli vieta. Miške šalia kaimo yra Zamečkavo skulptūrų parkas. Medinių skulptūrų parkas įkurtas 2013 m. Šiame parke įrengti du žiedinės formos medinių lentelių takeliai, kurie tęsiasi kelis šimtus metrų, stovi 20 skulptūrų ir skirtingų pasakų fragmentų, vaizduojančių personifikuotą miško florą ir fauną: miško žvėris, paukščius, grybus bei uogas [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojai gyvenamosiose vietovėse: Lietuvos Respublikos 2021 metų gyventojų surašymo rezultatai. Vilnius [interaktyvus]. 2021 [žiūrėta 2024-02-09]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/2021_m._Lietuvos_gyventoj%C5%B3_sura%C5%A1ymas>.
2. Zamečkavo skulptūrų parkas [interaktyvus]. 2021 [žiūrėta 2024-02-09]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Zame%C4%8Dkavo_skulpt%C5%ABr%C5%B3_parkas>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2024