Zapalina

Zapalina yra apie 3 km į šiaurę nuo Kazokiškių, kairiajame Neries krante, Kulio (Grabijolų) kraštovaizdžio draustinio teritorijoje.
Tai negyvenamas viensėdis [1].

Apie kaimą šiek tiek rašyta leidinyje „Kazokiškės“ [3].

1795 m. Paparčių, Žaslių ir Gegužinės parapijų revizijos duomenimis Zapalinos palivarkas buvo neseniai pastatytas, jį valdė Stanislovas Puzyna [2].

Į Zapalinos kaimo teritoriją patenka dalis Paalkių piliakalnio (u. k. 31075), įtraukto į kultūros vertybių registrą (žr. adresu).

Viensėdžio teritorijoje auga Alkų ąžuolas. Jis yra Alkų girioje, šalia Paalkių piliakalnio ir yra storiausias Neries regioninio parko teritorijoje. Ąžuolo kamieno apimtis 512 cm, aukštis 18 m, jam apie 300 metų.

Paskelbtas valstybės saugomu LR aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu (žr. adresu).

Literatūra ir šaltiniai:

  1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
  2. Misius, Kazys. Paparčių, Žaslių ir Gegužinės parapijų 1795 metų revizijos duomenys // Paparčių ir Žaslių apylinkės. – Kaišiadorys, 1997. – 83–87.
  3. Zapalina: [mirę kaimai] // Kazokiškės. – Vilnius, 2009. – P. 255–256.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų SVB), 2017, 2019.