„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Širvintų rajonas Čiobiškio seniūnija Lapelės

Kaimas Čiobiškio seniūnijoje, 5 km į rytus nuo Čiobiškio. Pro kaimą teka Musė. Lapelėse yra pradinė mokykla, įkurta 1929 m., kultūros namai, biblioteka, įkurta 1964 m. 2 km į pietvakarius nuo kaimo yra Budelių kraštovaizdžio draustinis. Sovietinės okupacijos metais kaimas buvo kolūkio centrinė gyvenvietė [3, 4].

Statistikos departamento duomenimis gyvena 238 (2011 m.) gyventojai, iš jų – 109 vyrai, 129 moterys [2].

Sena istorija pasakoja, kad čia gyvenusių žmonių gryčios šioje vietoje buvo išsimėčiusios viena nuo kitos dideliu atstumu, kaip lapai nukritę nuo medžio ir vėjo nublokšti tolyn. Kita istorija pasakoja, kad čia gyvenę pavieniai žmonės, ošę miškai, raizgęsi krūmynai, o juose buvę daug lapių. Taip ir atsiradęs šios vietovės pavadinimas „Lapelės“ [6].

Karo metu Lapelių kaimo gyventojai dalyvavo partizaniniame judėjime [1].

Kaime veikia Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas, savo veiklos metus skaičiuojantis nuo 1969 m. Lapelių biblioteka aptarnauja 28 kaimus. Bibliotekos skaitykloje vartotojams skirtos 5 darbo vietos, 1 iš jų kompiuterizuota [5].
Biblioteka kaupia, saugo, skleidžia informaciją apie įžymius krašto žmones, pildo, ruošia naujus teminius aplankus, kraštotyros darbus. Kraštotyros fondą sudaro apie 35 fiz. vnt. dokumentų. Kraštotyros kartotekoje kaupiami rajono bei respublikinių periodinių leidinių kraštotyros straipsnių bibliografiniai aprašai, kurių yra apie 2 300.
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Alekna, Viktoras. Ūžė žalia giria: sovietų prievarta ir laisvės kovos Širvintų rajone 1940-1953 m. – Vilnius, 1999. – 486 p., [2] p., [12] iliustr. lap.: iliustr.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-09-19]. Prieiga per internetą:<http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Lapelės // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – T. 2, p. 479.
4. Lapelės // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2007. – T.11, p. 522.
5. Lapelių biblioteka. Širvintų r. savivaldybės viešoji biblioteka  [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2016-09-19]. Prieiga per internetą: <http://sirvintuvb.lt/?page_id=39>.
6. Stravinskienė, Janina. Lapelės. – Iliustr. // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. – Vilnius, 2005. – P. 508-515.
 

Parengė:  Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2010; 2016