„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Širvintų rajonas Gelvonų seniūnija Mančiušėnai

Kaimas Gelvonų seniūnijoje, 4 km nuo Gelvonų

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 78 (2011 m. ) gyventojai, iš jų – 42 vyrai, 36 moterys [2].

Kaime yra Valstybės saugomas archeologijos paminklas, įrašytas į Kultūros vertybių registrą – Mančiušėnų piliakalnis [3].
Piliakalnis įrengtas Širvintos dešiniojo kranto slėnio pakraštyje esančios kalvos V dalyje. Aikštelė keturkampė, pailga R-V kryptimi, 25×15 m dydžio. Jos R gale yra 10 m ilgio, 1 m aukščio, 18 m pločio pylimas, kurio 2 m išorinis šlaitas leidžiasi į 17 m pločio, 0,5 m gylio griovį. Šlaitai statūs, 16 m aukščio. Piliakalnis apardytas žvyrduobės, arimų, per jį einančios elektros linijos. Piliakalnyje rastas akmeninis kirvelis. Pasiekiamas Gelvonų-Mančiušėnų keliu, Mančiušėnų pradžioje, už buvusių sandėlių pavažiavus į kairę 100 (P) 100 m.
Piliakalnis datuojamas I tūkst. [4, 6].

Į Kultūros vertybių registrą įrašyti kiti  2 kaimo objektai – Mančiušėnų Senovės gyvenvietė, Milžinkapis, Mančiušėnų kapinynas [3].

Į PV nuo piliakalnio, 0,5 ha plote yra Mančiušėnų senovės gyvenvietė, kurioje rasta lipdytinės brūkšniuotosios keramikos. Manoma, kad gyvenvietė yra I t-mečio pr. Kr – I m. e. t-mečio pirmosios pusės [1]
Kaimo pietinėje dalyje – Milžinkapis, Mančiušėnų kapinynas. Vietos gyventojai prieš II pasaulinį karą ir jo metu, kasinėdami kapinyną, rasdavo kaulų, metalinių dirbinių (apyrankių, kirvių). Radiniai neišliko [1].

Kaime yra senosios Lietuvos šventvietės: Kalnas, Strošiškės kalnas, Pieva Goja.

Kalnas saugomas kaip piliakalnis. Turi vėlyvajam geležies amžiui būdingus įtvirtinimus. Netyrinėtas. Pasakojama, kad kalne yra užkasta bažnyčia, kurios „lubų sijos iš milžinų kaulų dėtos“.

Strošiškės kalnas – vieta nežinoma. Padavimuose siejamas su raganomis, kurios čia švenčia Jonines.

Pieva Goja nurodoma 0,2 km į pietus nuo Vaškinių, apie 5 ha ploto [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Mančiušėnų senovės gyvenvietė. Milžinkapis, Mančiušėnų kapinynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius,1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 286.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-10-21]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Mančiušėnų piliakalnis. Sen. gyvenvietė. Senkapis, vad. Milžinkapiais. Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos [interaktyvus]. 2007-2010 [žiūrėta 2016-10-21]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.
4. Širvintų rajono piliakalniai: [apie Mančiušėnų piliakalnį, p. 50-51]. – Žml., Iliustr. // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 34-55.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Mančiušėnai: Kalnas. Strošiškės kalnas. Pieva Goja // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 125.
6. Vaškevičiūtė, Ilona. Mančiušėnų piliakalnis. – Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 285-286.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016