Mančiušėnai

Kaimas Gelvonų seniūnijoje, 4 km nuo Gelvonų

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 78 (2011 m. ) gyventojai, iš jų – 42 vyrai, 36 moterys [2].

Kaime yra Valstybės saugomas archeologijos paminklas, įrašytas į Kultūros vertybių registrą – Mančiušėnų piliakalnis [3].
Piliakalnis įrengtas Širvintos dešiniojo kranto slėnio pakraštyje esančios kalvos V dalyje. Aikštelė keturkampė, pailga R-V kryptimi, 25×15 m dydžio. Jos R gale yra 10 m ilgio, 1 m aukščio, 18 m pločio pylimas, kurio 2 m išorinis šlaitas leidžiasi į 17 m pločio, 0,5 m gylio griovį. Šlaitai statūs, 16 m aukščio. Piliakalnis apardytas žvyrduobės, arimų, per jį einančios elektros linijos. Piliakalnyje rastas akmeninis kirvelis. Pasiekiamas Gelvonų-Mančiušėnų keliu, Mančiušėnų pradžioje, už buvusių sandėlių pavažiavus į kairę 100 (P) 100 m.
Piliakalnis datuojamas I tūkst. [4, 6].

Į Kultūros vertybių registrą įrašyti kiti  2 kaimo objektai – Mančiušėnų Senovės gyvenvietė, Milžinkapis, Mančiušėnų kapinynas [3].

Į PV nuo piliakalnio, 0,5 ha plote yra Mančiušėnų senovės gyvenvietė, kurioje rasta lipdytinės brūkšniuotosios keramikos. Manoma, kad gyvenvietė yra I t-mečio pr. Kr – I m. e. t-mečio pirmosios pusės [1]
Kaimo pietinėje dalyje – Milžinkapis, Mančiušėnų kapinynas. Vietos gyventojai prieš II pasaulinį karą ir jo metu, kasinėdami kapinyną, rasdavo kaulų, metalinių dirbinių (apyrankių, kirvių). Radiniai neišliko [1].

Kaime yra senosios Lietuvos šventvietės: Kalnas, Strošiškės kalnas, Pieva Goja.

Kalnas saugomas kaip piliakalnis. Turi vėlyvajam geležies amžiui būdingus įtvirtinimus. Netyrinėtas. Pasakojama, kad kalne yra užkasta bažnyčia, kurios „lubų sijos iš milžinų kaulų dėtos“.

Strošiškės kalnas – vieta nežinoma. Padavimuose siejamas su raganomis, kurios čia švenčia Jonines.

Pieva Goja nurodoma 0,2 km į pietus nuo Vaškinių, apie 5 ha ploto [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Mančiušėnų senovės gyvenvietė. Milžinkapis, Mančiušėnų kapinynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius,1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 286.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-10-21]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Mančiušėnų piliakalnis. Sen. gyvenvietė. Senkapis, vad. Milžinkapiais. Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos [interaktyvus]. 2007-2010 [žiūrėta 2016-10-21]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.
4. Širvintų rajono piliakalniai: [apie Mančiušėnų piliakalnį, p. 50-51]. – Žml., Iliustr. // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 34-55.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Mančiušėnai: Kalnas. Strošiškės kalnas. Pieva Goja // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 125.
6. Vaškevičiūtė, Ilona. Mančiušėnų piliakalnis. – Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 285-286.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016