„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Širvintų rajonas Musninkų seniūnija Mantagališkiai

Nykstantis  kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, Musninkų seniūnijoje. Kaime gyventojų nėra [1].

Apie Mantagališkius rašoma archeologo Vykinto Vaitkevičiaus knygoje ,,Senosios Lietuvos šventvietės“ [2].

Švento Jono upelis – senosios Lietuvos šventvietė, Musės intakas. Nurodoma, kad išteka Osinavos raiste [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-05]. Prieiga per internetą: < http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Mantagališkiai: švento Jono upelis // Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 125.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016