Mantagališkiai

Nykstantis  kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, Musninkų seniūnijoje. Kaime gyventojų nėra [1].

Apie Mantagališkius rašoma archeologo Vykinto Vaitkevičiaus knygoje ,,Senosios Lietuvos šventvietės“ [2].

Švento Jono upelis – senosios Lietuvos šventvietė, Musės intakas. Nurodoma, kad išteka Osinavos raiste [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-05]. Prieiga per internetą: < http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Mantagališkiai: švento Jono upelis // Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 125.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016