„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Širvintų rajonas Gelvonų seniūnija Totoriškis

Totoriškis – kaimas Širvintų rajono Gelvonų seniūnijoje, 7 km nuo Gelvonų.

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 1 gyventojas (2011 m.) [1].
0,8 km į pietryčius nuo kaimo yra Totoriškio piliakalnio liekanos, sunykusio piliakalnio rytinė dalis su pylimu. Pylimas 12 m ilgio, 6,5 m aukščio. Į rytus nuo jo rasta senosios gyvenvietės liekanų [2, 4].
Totoriškio piliakalnis su gyvenviete įtraukti į kultūros vertybių registrą ir yra valstybės saugomi objektai [3].
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Širvintų rajono piliakalniai: [apie Totoriškių piliakalnį, p. 54-55]. – Iliustr., žml. // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 34-55.
3. Totoriškio piliakalnis su gyvenviete. Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos [interaktyvus]. 2007-2010 [žiūrėta 2016-10-24]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.
4. Vaškevičiūtė, Ilona. Totoriškio piliakalnio liekanos. – Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1. d. 1: Rytų Lietuva, p. 304.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016