Totoriškis

Totoriškis – kaimas Širvintų rajono Gelvonų seniūnijoje, 7 km nuo Gelvonų.

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 1 gyventojas (2011 m.) [1].
0,8 km į pietryčius nuo kaimo yra Totoriškio piliakalnio liekanos, sunykusio piliakalnio rytinė dalis su pylimu. Pylimas 12 m ilgio, 6,5 m aukščio. Į rytus nuo jo rasta senosios gyvenvietės liekanų [2, 4].
Totoriškio piliakalnis su gyvenviete įtraukti į kultūros vertybių registrą ir yra valstybės saugomi objektai [3].
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Širvintų rajono piliakalniai: [apie Totoriškių piliakalnį, p. 54-55]. – Iliustr., žml. // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 34-55.
3. Totoriškio piliakalnis su gyvenviete. Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos [interaktyvus]. 2007-2010 [žiūrėta 2016-10-24]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.
4. Vaškevičiūtė, Ilona. Totoriškio piliakalnio liekanos. – Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1. d. 1: Rytų Lietuva, p. 304.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016