Beatričės Grincevičiūtės kamerinio dainavimo konkurso nominacija

Trečiasis Beatričės Grincevičiūtės kamerinio dainavimo konkursas. – Vilnius, 2001. Leidinio viršelis

Trečiasis Beatričės Grincevičiūtės kamerinio dainavimo konkursas. – Vilnius, 2001. Leidinio viršelis

Dainininkės Beatričės Grincevičiūtės kamerinio dainavimo konkurso nominacija įsteigta 1991 m. Šio konkurso sumanytoja ir steigėja – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS). 1991 m. kovo 12 d. LASS tarybos prezidiumo posėdyje buvo priimti konkurso nuostatai. Konkurso tikslas – populiarinti dainininkės B. Grincevičiūtės vardą ir skatinti jaunuosius dainininkus tęsti kamerinio dainavimo tradicijas. Pirmame konkurse galėjo dalyvauti bet kokio amžiaus profesionalūs ir mėgėjai dainininkai. Kitų konkursų sąlygos buvo keičiamos ir tobulinamos. Juose galėjo dalyvauti profesionalūs dainininkai bei studentai-vokalistai. Nuo antrojo konkurso (1996 m.) yra trys organizatoriai: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Konkursai vyksta Vilniuje, kas penkeri metai. Konkurse – du atrankos turai ir finalinis koncertas visuomenei. Baigiamajame koncerte, jis pagal tradiciją vyksta lapkričio pabaigoje, prieš B. Grincevičiūtės  gimimo dieną (lapkričio 28 d.), pasirodo geriausi dainininkai, ankstesnių metų nominantai ir laureatai. Nugalėtojai premijuojami piniginėmis premijomis, vardiniais prizais, įteikiami diplomai. 

V tarptautinis kamerinio dainavimo konkursas „Beatričė“. – [Vilnius, 2011]. Leidinio viršelis

V tarptautinis kamerinio dainavimo konkursas „Beatričė“. – [Vilnius, 2011]. Leidinio viršelis

Konkurso vertinimo komisiją sudaro kompetentingi muzikai ir dainininkai.

 

Prieš kiekvieną konkursą jo nuostatai buvo koreguojami. Nuo antrojo konkurso (1996) prie organizatorių prisijungė ir rėmėjai. 2011 m. vyko penktasis konkursas, jis tapo tarptautiniu ir pavadintas – Tarptautiniu kamerinio dainavimo konkursu „Beatričė“. Jis buvo skirtas Beatričės Grincevičiūtės 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Buvo priimti nauji konkurso nuostatai [2].

Beatričės Grincevičiūtės konkursų privaloma programa ir laureatų sąrašas.

Literatūra ir šaltiniai

1. Antrasis Beatričės Grincevičiūtės kamerinio dainavimo konkursas 1996 m. spalio 21-25 d.: [programa] – Vilnius, 1996. – 44 p.: iliustr.
2. Lukošiūtė, Kotryna. „Beatričė” – kamerinio dainavimo konkursas Lietuvos lakštingalai atminti. – Nuotr., iliustr. – Turinyje: konkurso nuostatai. // Muzikos barai. – 2011, Nr. 7/8 (liepa/rugpjūtis), p. 44-47.
3. V tarptautinio kamerinio dainavimo konkurso „Beatričė“ laureatai: [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-10-17]. Prieiga per internetą: <http://lmta.lt/index.php?id=4050>.
4. V tarptautinis kamerinio dainavimo konkursas „Beatričė” = V International Chamber Singers Competition „Beatričė”: Beatričės Grincevičiūtės 100-osios gimimo metinėms, 2011 m. lapkričio 22-26 d. [Vilnius: programa ir trumpos žinios apie dalyvius] – [Vilnius, 2011]. – 37, [2] p., įsk. virš.: portr. – Gretut. tekstas liet., angl. kalbomis.
5. Trečiasis Beatričės Grincevičiūtės kamerinio dainavimo konkursas 2001 m. lapkričio 25-28 d: [programa]. – Vilnius, 2001. – 39 p.: iliustr.