„Vilniaus garso“ premija

„Vilniaus garso“ premiją įsteigė Vilniaus miesto savivaldybės taryba. 1992–1993 m. buvo apdovanoti  pirmieji laureatai. 1994 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. 20 buvo patvirtinti premijos skyrimo nuostatai. Šis sprendimas savivaldybės tarybos  2004 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 1-223 buvo pripažintas netekęs galios ir patvirtinti kiek pakeisti „Vilniaus garso“ premijos nuostatai [1, 3]. 2008 m. šie nuostatai vėl buvo šiek tiek pakoreguoti [2].

Premija skiriama asmenims,  garsinusiems arba garsinantiems savo darbais ir kūryba Lietuvos valstybės sostinės vardą Lietuvoje ir užsienyje. Be piniginės premijos taip pat įteikiami medalis ir diplomas.

1992 m. Vilniaus miesto taryba nusprendė rugsėjo 28 dieną švęsti Gedimino dieną.  Šios šventės metu ar kurią kitą rugsėjo dieną įteikiama „Vilniaus garso“ premija.

Literatūra ir šaltiniai
1. Sprendimas dėl premijos „Vilniaus garsas“ nuostatų tvirtinimo.  2004 sausio 21, Nr. 1-223 / Vilniaus miesto taryba. Vilniaus miesto savivaldybė  [interaktyvus]. 2009 [žiūrėta 2009-01-19]. Prieiga per internetą: <http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=21043163>.
2. Sprendimas dėl Tarybos 2004-01-23 sprendimo Nr. 1-223 „Dėl premijos „Vilniaus garsas“ nuostatų tvirtinimo pakeitimo / Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Vilniaus miesto savivaldybė [interaktyvus] 2009 [žiūrėta 2009-06-08]. Prieiga per internetą:
<http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30163238>.
3. „Vilniaus garso” premijos nuostatai // Vilniaus miesto istorijos dokumentai. – Vilnius, 2003. – P. 622-623.