Ankšta

Ankšta – kaimas Sužionių seniūnijoje, 8 km nuo Sužionių.

Šiuo metu kaime niekas negyvena [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Ankštą informacijos beveik nėra. Vietovė minima „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie Sniegų pilkapį dar 1930 m. rašė Vlodzimiežas Antonevičius (lenk. Włodzimierz Antoniewicz) leidinyje Czasy przedhistoryczne i wczesnodziejowe ziemi Wilenskiej. In Wilno i ziemia Wilenska“ [4]. Pilkapis minimas knygoje Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona. Das archäologische Vermächtnis Ostpreußens im Archiv des Felix Jakobson. Austrumprūsijas arheoloģiskais mantojums Fēliksa Jākobsona arhīvā. Aestiorum Hereditas“ [5]. Apie mitologinį laumiadobį, esantį prie Ankštos kaimo, rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [3]. Yra informacijos internete.

Tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų patvirtina šalia kaimo esantis pilkapis [4].

2014 m. Sniegių pilkapis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip regioninės reikšmės archeologinis paminklas [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017-08-10]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Sniegų pilkapis [Ankštoso k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 37477]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-09-05]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
3. Vaitkevičius, Vykintas. Ankšta, Sužionių s-ja.- Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 47.
4. Antoniewicz, Włodzimierz. Czasy przedhistoryczne i wczesnodziejowe ziemi Wilenskiej. In Wilno i ziemia Wilenska. – Wilno, 1930, T. 1, p. 112-113.
5. Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona. Das archäologische Vermächtnis Ostpreußens im Archiv des Felix Jakobson. Austrumprūsijas arheoloģiskais mantojums Fēliksa Jākobsona arhīvā. Aestiorum Hereditas. – Warszawa, 2011 – T. 2, p. 48.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.