Antakalnis I

Kaimas Lyduokių seniūnijos vakaruose, 10 km nuo seniūnijos centro. Į kaimo teritoriją įeina ir Graužiečių kaimo dalis, esanti kairėje kelio Ukmergė – Molėtai pusėje. Kaimas ribojasi su Juodkiškių, Antakalnio II kaimu, keliu Ukmergė – Molėtai ir Pivonijos mišku. Vakariniu kaimo pakraščiu eina nacionalinės svarbos sudvigubinta 720 mm dujotiekio magistralė Vilnius–Panevėžys, automagistralė Vilnius–Panevėžys.

Kaime gyvena 98 žmonės, iš jų: 48 vyrai ir 50 moterų (2011) [3].

Antakalnio kaimo pavadinimas yra fiziografinės (gamtos) kilmės. Tarmiškai sakoma Untakalnis. Jis sudarytas iš priešdėlio ant- ir žodžio „kalnas“ [6].
 
Apie Antakalnio I kaimą rašoma knygoje „Lyduokiai 1499-1999“ [2], vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [6], nemažai informacijos yra spaudoje, internete.
 
Antakalnio I kaime, automagistralės Vilnius–Panevėžys kairėje pusėje, apie pusę kilometro nuo Žemaitkiemio plento yra Kultūros paveldo objektas – neogotikinė koplyčia–mauzoliejus, 1912 m. pastatyta pono Kozielos nurodymu. Iki 1949 m. čia vykdavo pamaldos. Šalia koplyčios yra senos kapinaitės [1-2]. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (VRAAD) iniciatyva 2008 m. surengta talka, kurios metu sutvarkyta koplyčios aplinka [4].
Tarpukariu dvare veikė pradinė mokykla, kurią lankė Jogvilų ir Juodkiškių kaimų vaikai. Šioje mokykloje trejus metus mokėsi ir žymus mokslininkas, kalbininkas, baltistas, lietuvių kalbos istorikas, ilgametis Vilniaus universiteto profesorius, akademikas Zigmas Zinkevičius, savo atsiminimus aprašęs knygoje „Prie lituanistikos židinio“ [5].
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Navickienė, Albina. Antakalnio koplyčia. – Iliustr. // Eskizai. – 1995, lapkr. 10, p. 5.
2. Navickienė, Albina. Lyduokiai 1499-1999 / Albina Navickienė, Palmira Katinaitė. – Vilnius, 1999, p. 53-55.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-11]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Vasiliauskaitė, Skaistė. Sutvarkyta koplyčios teritorija // Gimtoji žemė. – 2008, geg. 3, p. 6.
5. Zinkevičius, Zigmas. Prie lituanistikos židinio. – Vilnius, 1999, p. 27-28.
6. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 122.

Parengė: Janina Baškauskienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Lyduokių kaimo padalinys), 2009; 2016