Apskrita

Apskritos viensėdis yra Vievio seniūnijoje, apie 9 km į šiaurės rytus nuo Vievio, kairiajame Neries krante, Panerių miške.

Kaimas patenka į Neries regioninio parko teritoriją.

2000 m. Apskritoje gyveno 5 žmonės [3], o 2011 m. duomenimis viensėdis jau buvo negyvenamas [2].

Apie kaimą ir jo legendas rašyta trečiojoje mokslininkų ekspedicijos Nerimi knygoje „Neris : 2007 metų ekspedicija“ [5, 6], taip pat „Tautosakos darbų“ 33 tome [4].

Netoli Apskritos į Nerį įsirėžia griova, vadinama Dūkštų ravu, iš kurio išteka šaltinis. Šaltinio vanduo garsėjo kaip turintis nepaprastų gydymo savybių [6]. Pasak iš Apskritos kilusios gyventojos, tarpukaryje čia slapstėsi du žydai iš Vievio [6].
Prie Apskritos viensėdžio, Neries upėje (10 m nuo kranto), yra akmuo, vadinamas Karvute (Karowka, Krowka). Apie akmens pavadinimo kilmę vietiniai gyventojai žino daug pasakojimų ir legendų [5]. Tautosakos tekstus apie Apskritos šaltinį ir akmenis surinko 2007 m. vykusios ekspedicijos Nerimi dalyviai [4, 5, 6]. Šaltinį ir Karvutės akmenį galima pamatyti žygio po Neries regioninį parką (dešiniuoju Neries krantu) metu [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Bedulskis, Tomas. Eksperimentinis žygis po Neries regiono parko apylinkes upės dešiniajame krante // Ozonas. – 2010, Nr. 1, p. 14–15; Prieiga per internetą: <http://www.ozonas.lt/archive/Ozonas26.pdf>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2022-04-29]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Ickevičius, Augustinas. Vievio seniūnija: Vievio apylinkės // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 180–183.
4. Piasecka, Beata. Vilniaus apylinkių padavimai [apie Apskritos šaltinį] / Beata Piasecka, Ida Stankevičiūtė, Vykintas Vaitkevičius // Tautosakos darbai. – Vilnius, 2007. – [T.] 33, p. 198–247; Prieiga per internetą: <http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2007~ISSN_1392-2831.N_33.PG_198-247/DS.002.0.01.ARTIC>.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Tautosakos tekstai : Akmuo, vadinamas Karvute, prie Apskritos // Neris : 2007 metų ekspedicija. – Vilnius, 2013. – Kn. 3, p. 170–172.
6. Vaitkevičius, Vykintas. Vidurupis nuo Žeimenos iki Gegužinės. – Iliustr. // Neris : 2007 metų ekspedicija. – Vilnius, 2013. – Kn. 3, p. 61, 67, 69.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka) 2016, 2022.