Ašvaraistis

Ašvaraistis – kaimas Švenčionių rajono Sarių seniūnijoje, Ežero seniūnaitijoje, įsikūręs pietuose prie plento Vilnius-Švenčionys [1].

Ašvaraisčio kaime gyvena 1 gyventojas  (2011) [2].

Prie kaimo yra Ašvaraisčio-Družulėnų miškai – miškų masyvas, kurio plotas 830 ha [1].
Prie Vilniaus-Švenčionių plento, abipus Sarios (Žeimenos intako) yra Ašvaraiščio pelkė – ežerinės kilmės plynraistinė žemapelkė. Jos plotas 118 ha [1].

Informacijos apie Ašvaraisčio kaimą labai mažai. Jis tik paminėtas „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [1], Jono Juodagalvio knygoje, skirtoje Švenčionims [4], periodikoje.

Ašvaraisčio miško pakraštyje, ties Ašvaraisčio kaimu, yra XIII–XVI a. pilkapių [1].
Ašvaraistis (Ушворайсце) kaip vietovė pažymėtas XIX a. Vilniaus gubernijos kelių ir pašto tinklo žemėlapyje, kurį kopijavo dvariškis Karlas Baranovičius [5].
Prie didžiojo kelio Peterburgas-Varšuva kažkada buvo įsikūręs paštas, karčiama [3].
1831 m. jaun. leitenanto Surkovo vadovaujama karinė įgula prižiūrėjo Ašvaraisčio pašto stotį, kuri turėjo 12 vežikų, 6 kurjerius, 34 arklius [4].

Buvusioje savo senelio I. Michailovskio gimtinėje kuriasi jauna anūkės Halinos Pauliukėnienės šeima, kuri sodyboje įrengė radinių muziejų ateinančioms kartoms [3]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Ašvaraisčio-Družulėnų miškai. Ašvaraistis [pelkė] // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.- Vilnius, 1966.- T. 1, p. 105.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai.  Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-04-13]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>
3. Jakštas, Algis. Ašvaraistyje kyla Halinos ir Laimučio Pauliukėnų svajonių namas: tautos lobynuose – mūsų dvasios stiprybė: [apie Halinos ir Laimučio Pauliukėnų šeimą, gyvenančią Švenčionių rajone Sarių kaime]. – Nuotr. // Švenčionių kraštas. – 2011, kovo 5, p. 1, 3.
4. Juodagalvis, Jonas. Švenčionys: dvaras-miestelis-miestas: (istorinė apybraiža). – Vilnius, 2001, p. 28.
5. Vilniaus gubernijos kelių ir pašto stočių tinklo žemėlapis (rus.: „Карта Виленской губернии с означением почтовых трактиров, военных, коммуникационных и проселочных дорог“) [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-04-13].  Prieiga per internetą:  <http://www.gidas.mb.vu.lt/2011/01/17/vilniaus-gubernijos-keliu-ir-pasto-stociu-tinklo-zemelapis/>. –  VUB RS F12 (Joachimo Lelevelio) fondas.

Parengė: Marytė Nemeikienė (Švenčionių SVB Sarių filialas), 2012; 2017