Aukštadvaris

Viensėdis Želvos seniūnijoje, 6 km nuo Želvos į pietvakarius, netoli Butkūnėlių, Tolučių kaimai. Nėra gyventojų (2011 m.) [4].

Kaimo pavadinimas kilęs iš žodžių, žyminčių žmogaus (ne gamtos) sukurtus objektus: „aukštas“ ir „dvaras“ [6].
 
Aukštadvario kaimo vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [6], apie kaimo istoriją ir gyventojus rašyta Rasos Povylienės ir Zitos Kriaučiūnienės sudarytoje knygoje „Senieji Želvos krašto kaimai” [2]. Apie kaime esantį Mergakalnio pilkapį rašė Vykintas Vaitkevičius leidinyje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija” [5], šio garsaus piliakalnio padavimų galima rasti knygoje „Pasakojimai apie Želvą” [1]. Šiek tiek informacijos apie Aukštadvarį yra periodikoje ir internete.
 
Aukštadvario viensėdžio teritorijoje yra pilkapis, vadinamas Mergukalniu (Mergakalniu). Manoma, kad tai buvusios kaimo kapinaitės [5, 3]. 

Apie Mergukalnio (Mergakalnio) atsiradimą pasakojami keli padavimai. Viename iš jų pasakojama, kad čia palaidota mergina, kuri, palikta mylimojo, iš sielvarto prarijusi jo padovanotą sužadėtuvių žiedą ir numirusi. Kareiviai jos atminimui savo kepurėmis supylė kapą [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Kriaučiūnienė, Zita. Pasakojimai apie Želvą / Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. Pasakojimai apie Želvą. – Ukmergė, 2005, p. 105-106.
2. Senieji Želvos krašto kaimai / parengė Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. – Ukmergė, 2012, p. 11-12.
3. Stundžytė, Zita. Aukštadvario kapelių paslaptis. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2000, gruod. 5, p. 3.
4. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Ukmergės rajonas: [apie Mergakalnį, p. 144]. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 142-187.
6. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 125.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2012; 2016