Aukštieji Svirnai

Viensėdis Vidiškių seniūnijoje, 7 km nuo seniūnijos centro – Vidiškių miestelio.

Gyvena 1 žmogus (2011) [3].

Kaimo pavadinimas yra fiziografinės (gamtos) kilmės. Jis sudarytas iš žodžių „aukštas“ ir „svirnas“ (klėtis) [4].

Apie Aukštuosiuose Svirnuose esančią archeologinę dvarvietę informacijos yra knygose „Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas: 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis“ [1] ir „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais“ [2]. Vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [4]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Kaime yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas – archeologinė Aukštųjų Svirnų dvarvietė. Ji yra prie kelio Ukmergė–Anykščiai, netoli Anykščių rajono ribos, apie 1,5 km į pietvakarius nuo Svirnų (Žiogų) piliakalnio, 1,3 km į vakarus nuo Šventosios, 800 m į vakarus  nuo Vidiškių–Anykščių kelio kryžkelės su keliu į Domeikius, Sikios upelio dešiniajame krante. Archeologinė dvarvietė užima apie 200×250 m dydžio plotą. Išlikęs tik dvaro gyvenamojo namo fragmentas. Ariamoje dirvoje surinkta keliolika radinių: alavinis verpstukas, neglazūruotų ir žaliai glazūruotų plokštinių koklių fragmentų, puoštų augaliniu ornamentu. Dvarvietė datuojama XVII a. pabaiga–XIX a. [1-2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Aukštieji Svirnai // Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas: 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis. – Vilnius, 2010. – P. 38.
2. Tebelškis, Povilas. Naujos dvarvietės dujotiekio Ukmergė-Utena trasoje. – Iliustr. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. – Vilnius, 1996/1997. – P. 326-328.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-15]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 125.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2013; 2016