Ausiutiškės

Ausiutiškių viensėdis yra Vievio seniūnijoje, kairiajame Neries krante, į vakarus nuo Pugainių kaimo, Neries regioninio parko teritorijoje.

2000 m. viensėdyje gyveno 1 žmogus [5], 2011 metais buvo  negyvenamas [2].

Ausiutiškių sodyboje, ant aukšto Neries kranto, gyveno tarp vietinių pagarsėjęs užkalbėtojas, pasakorius Antanas Vaiciukevičius [6, 7].

Apie Ausiutiškių kaimą ir jo legendas rašyta trečiojoje mokslininkų ekspedicijos Nerimi knygoje „Neris: 2007 metų ekspedicija“ [6, 7], taip pat „Tautosakos darbų“ 33 tome [5].

Ausiutiškės buvo greta 1920–1939 m. buvusios demarkacinės linijos tarp Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto ir Lietuvos [7].

Pro Ausiutiškes eina Kairiojo Neries kranto turistinė trasa, kadangi netoliese yra daugybė lankytinų vietų, apipintų vietinių gyventojų legendomis.

Prie pat Ausiutiškių yra Pinyklos mitologinis šaltinis, kurio vandenį vietiniai gyventojai laikė turint gydomųjų galių [5, 7]. Kaimo žiniuoniai Pinykloje semdavo vandenį, kurį naudodavo užkalbėjimui. Ištyrus šaltinio vandenį buvo nustatyta, jog jo kokybės parametrai yra žymiai aukštesni už įprastines geriamajam vandeniui taikomas normas.

Apie kilometrą į šiaurę nuo Ausiutiškių kaimo, kairiajame Neries krante, prie pat upės vagos yra susiformavęs Ausiutiškių konglomeratas. Jis yra valstybės saugomas gamtos paveldo objektas. Ausiutiškių konglomeratas – tai neįprastos formos darinys, nuosėdinė uoliena, kurią sudaro susicementavęs įvairiagrūdis smėlis, žvirgždas, gargždas, rieduliai [1, 4]. Taip pat netoliese yra Ausiutiškių regykla – labai graži Neries slėnio panorama, čia įrengtas apžvalgos bokštas.

Tarp Ausiutiškių ir Apskritos kaimų, Neries upėje (10 m nuo kranto), yra akmuo, vadinamas Karvute (Karowka, Krowka). Apie akmens pavadinimo kilmę tarp vietinių gyventojų sklando daug pasakojimų ir legendų [5, 6, 7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Ausiutiškių konglomeratas. Neries regioninis parkas [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-29]. Prieiga per internetą: <http://neriesparkas.lt/ausiutiskiu-konglomeratas/>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2022-04-29]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Ickevičius, Augustinas. Vievio seniūnija: Vievio apylinkės // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 180–183.
4. Kilkus, Kęstutis. Vievis // Ežerai. – Vilnius, 2013. – P. 140–141.
5. Piasecka, Beata. Vilniaus apylinkių padavimai [apie akmenis, šaltinį] / Beata Piasecka, Ida Stankevičiūtė, Vykintas Vaitkevičius // Tautosakos darbai. – Vilnius, 2007. – [T.] 33, p. 233–234; Prieiga per internetą: <http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2007~ISSN_1392-2831.N_33.PG_198-247/DS.002.0.01.ARTIC>.
6. Vaitkevičius, Vykintas. Tautosakos tekstai: [Akmuo, vadinamas Karvute, Ausiutiškės] // Neris : 2007 metų ekspedicija. – Vilnius, 2013. – Kn. 3, p. 167–170, 170–172.
7. Vaitkevičius, Vykintas. Vidurupis nuo Žeimenos iki Gegužinės // Neris : 2007 metų ekspedicija. – Vilnius, 2013. – Kn. 3, p. 63–66.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka) 2016, 2022.