Ažulaukė

Kaimas Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajono šiaurinėje dalyje.

Ažulaukė – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 203 žmonės (2013) [3].

Veikia Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pagrindinio ugdymo skyrius, biblioteka, paštas, yra žemės ūkio bendrovė.

Kalbininkas Jonas Jurkšas rašo, kad pavadinimas Ažulaukė – tai suslavintas lietuviškas vietovardis [4].

Bendrojo pobūdžio informacija apie kaimą pateikiama yra „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [1], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [2]. Yra informacijos spaudoje ir internete.

Rašytiniuose šaltiniuose kaimas minimas nuo 1816 m. Yra žinoma, kad 1923 m. Ažulaukėje gyveno 75 žmonės. 1938 m. kaimas priklausė Sudervės apylinkei [4]. Nuo 1950 m. Ažulaukė buvo apylinkės centras, kuri 1988 m. buvo prijungta prie Riešės apylinkės.

Nuo 2020 metų Ažulaukėje veikia Vilniaus krašto etnografinio muziejaus filialas – Vilniaus krašto švietimo muziejus. Muziejus įsikūręs buvusios Ažulaukės mokyklos pastate (Nemenčinės g. 1, Ažulaukė), kurios istorija siekia 1908 m. [7]. Viena svarbiausių muziejaus veiklos sričių – Vilniaus krašto švietimo istorijos tyrimas ir jos palikimo išsaugojimas. Muziejuje vyksta susitikimai, konferencijos ir edukaciniai užsiėmimai, eksponuojamos parodos. Yra biblioteka, kuri talpina virš 5000 knygų bei periodinių leidinių. Muziejaus darbuotojai vykdo mokslinį tiriamąjį darbą [6].

Ažulaukę mini savo eilėraštyje „Vilniaus kraštui“ poetė Neringa Rasikaitė-Bratiškienė [5].

Gyvenvietėje veikia Ažulaukės kaimo biblioteka, įkurta 1957 m. Nuo 1973 iki 2010 metų bibliotekoje dirbo Irena Nikončik – tikra kraštotyrininkė, parašiusi daugiau nei 10 kraštotyros darbų, tarp kurių yra ir „Ažulaukės kaimo istorija“. Darbas parašytas lenkų kalba.


Literatūra ir šaltiniai

1. Ažulaukė // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p. 135.
2. Ažulaukė // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – T. 1, p. 155.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 60.
5. Rasikaitė-Bratiškienė, Neringa. Vilniaus kraštui: [eilėraštis] // Rasikaitė-Bratiškienė, Neringa. Prijaukintoj erdvėj: eilėraščiai. – Vilnius, 2007. – P. 14-15.
6. Dźwinel, Marian. Ocalić od zapomnienia: Museum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie zaprasza na „Dzień Otwartych Drzwi“. – Iliustr. – // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2022, 19/25 maja (nr 20), p. 1, 5.
7. Szkoła Podstawowa w Orzełówce. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 298-301.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2018; 2023