Ažulaukė

Kaimas Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajono šiaurinėje dalyje.

Ažulaukė – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 203 žmonės (2013) [3].

Veikia Ažulaukės pagrindinė mokykla, kurios istorija prasideda nuo1908 m. [5] ir Eitminiškių vid. mokyklos skyrius, biblioteka, paštas, yra žemės ūkio bendrovė.

Bendrojo pobūdžio informacija apie kaimą pateikiama „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [1], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [2]. Yra informacijos spaudoje ir internete.

Kaimas įsikūrė XIX a. pabaigoje. 1923 m. Ažulaukėje gyveno 75 žmonės.

Nuo 1950 m. Ažulaukė buvo apylinkės centras, kuri 1988 m. buvo prijungta prie Riešės apylinkės.

Ažulaukę mini savo eilėraštyje „Vilniaus kraštui“ poetė Neringa Rasikaitė-Bratiškienė [4].

Gyvenvietėje veikia Ažulaukės kaimo biblioteka, įkurta 1957 m. Nuo 1973 iki 2010 metų bibliotekoje dirbo Irena Nikončik – tikra kraštotyrininkė, parašiusi daugiau nei 10 kraštotyros darbų, tarp kurių yra ir „Ažulaukės kaimo istorija“. Darbas parašytas lenkų kalba.

Literatūra ir šaltiniai

1. Ažulaukė // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p. 135.
2. Ažulaukė // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – T. 1, p. 155.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519
4. Rasikaitė-Bratiškienė, Neringa. Vilniaus kraštui: [eilėraštis] // Rasikaitė-Bratiškienė, Neringa. Prijaukintoj erdvėj: eilėraščiai. – Vilnius, 2007. – P. 14-15.
5. Szkoła Podstawowa w Orzełówce. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 298-301.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2018