Baltamiškis

Baltamiškio kaimas yra Vievio seniūnijoje, apie 6 km į rytus nuo Vievio [4].

Baltamiškio kaime gyvena 12 žmonių: 5 vyrai ir 7 moterys (2021) [2].

Per kaimą ėjo demarkacijos linija. 1931 m. spalio d. prie Lietuvos ir Lenkijos valstybių demarkacijos linijos, Lenkijos pasieniečiai nušovė ėjusį sargybą Lietuvos pasienio policijos Trakų baro 5-ojo rajono 4-osios sargybos eilinį policininką Jurgį Kybartą (g. 1898 m.) [4, 6]. Žuvimo vietoje, prie Bražuolės upelio, 1937 m. pastatytas paminklas su užrašu „Jis budėjo Tėvynės sargyboje, budėk ir tu, sargybini, kad laisvi būtumėm. Lengva ir malonu dėl Tėvynės žūti. Tęskime pradėtąjį žygį“ [1, 3, 4, 7].

Baltamiškio pilkapis atrastas žvalgant įvairias vietoves 1999–1998 m. Pilkapiai, pasak archeologo Arūno Strazdo, abejotini [5].

Kaime turi sodybą žurnalistas, publicistas, eseistas, poetas Vytautas Žeimantas. 2002 m. jis išleido apysaką vaikams „Baltamiškio istorijos“.

Literatūra ir šaltiniai

1. Čerškus, Robertas. Jis budėjo Tėvynės sargyboje. – Iliustr. // XXI amžius. – 2006, rugs. 6, p. 5, 16; Prieiga per internetą: <http://xxiamzius.lt/numeriai/2006/09/06/atmi_01.html>.
2. Gyventojų ir būstų surašymai : Gyventojai gyvenamosiose vietovėse [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-28]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xlsx>.
3. Jurgio Kybarto žuvimo vieta [Baltamiškio k., Vievio sen., Elektrėnų sav.; u. k. 17264]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-28]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/e3f9b77d-cd25-4dff-8a78-6285f97afbb2>.
4. Kviklys, Bronius. Vievio apylinkės // Bronius Kviklys. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1989. – T. 1, p. 512.
5. Strazdas, Arūnas. Nauji pilkapynai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. –1998/99, p. 207–211; Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/1998-1999/207-211.pdf>.
6. Vaitkevičius, Vykintas. Vidurupis nuo Žeimenos iki Gegužinės. – Iliustr. // Neris : 2007 metų ekspedicija. – Vilnius, 2013. – Kn. 3, p. 65.
7. Vasiliauskas, Zenonas. Jurgio Kybarto žuvimo vietos paminklas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 16–17.
8. Žeimantas, Vytautas. Baltamiškio istorijos ; [iliustravo Vievio meno mokyklos mokiniai]. – Vilnius, 2002. – 64, [1] p., įsk. virš. : iliustr.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka) 2016, 2022.