Baraučizna

Kaimas Vidiškių seniūnijoje, 5 km nuo seniūnijos centro – Vidiškių miestelio. Per kaimą teka upelis Ruvesys.

Gyvena 6 žmonės, iš jų: 4 vyrai ir 2 moterys (2011) [1].

Kaimo pavadinimas yra  fiziografinės (gamtos), nelietuviškos kilmės. Jo šaknis Bar-  kilusi iš slavų kalbos žodžio „bor“ (šilas). Priesaga irgi svetima. Tai greičiausiai vertinys [2].

Apie Baraučiznos kaimą informacijos beveik nėra. Vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [2], taip pat vietovė minima Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2).

Ties Baraučiznos kaimu, Šventosios upės krante yra vandens turistams skirta Virgilijaus Jankausko stovyklavietė „Gražavardė“.

Literatūra ir šaltiniai

1. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-15]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 120.
 

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2013; 2016