Barboriškės

Barboriškės yra 4 km į rytus nuo Beižionių, 6 km į vakarus nuo Semeliškių, Beižionių seniūnijoje. Kaimas išsidėstęs abipus kelio Semeliškės–Beižionys.

Barboriškių kaime gyvena 24 žmonės: 9 vyrai ir 15 moterų (2021) [3].

Kaimo pavadinimas greičiausiai kilęs iš vardo Barbora [1].

Apie Barboriškių kaimą ir čia stovėjusios bažnyčios istoriją rašyta Kazio Misiaus leidinyje „Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas“ [4]. Atsiminimus apie kaimą surinko kraštietė etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinėje-istorinėje knygoje „Buvom“ [2].

Privatus Barboriškių dvaras 1690 m. priklausė Mykolui Eitminui. 1782 m. paminėta Barboriškių koplyčia. 1804–1868 m. kaime stovėjo Semeliškių parapijai priklausiusi Barboriškių filijos Šv. Apaštalo Tado bažnyčia [4]. Caro valdžios uždarytos ir nugriautos bažnyčios daiktai pateko į Semeliškes. Iš Barboriškių į Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčios didįjį altorių pateko ir stebuklingu dar Barboriškėse laikytas paveikslas „Šv. Rokas“, nutapytas apie 1850 m. Vėliau Semeliškėse išgarsėjo Šv. Roko atlaidai [4].

1830–1831 m. sukilimo metu Barboriškių kaime buvo sukilėlių stovykla (apie 2000 vyrų) [5, 6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Barbora: [apie vietovardžių, prasidedančių Barbor- kilmę] // Lietuvos vietovardžių žodynas. – Vilnius, 2009. – T. 1, p. 368.
2. Barboriškės // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 97.
3. Gyventojų ir būstų surašymai : Gyventojai gyvenamosiose vietovėse [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-15]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xlsx>.
4. Misius, Kazys. Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia ; Barboriškių bažnyčia // [Kazys Misius, Svetlana Poligienė. Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas. – Vilnius, 2008. – P. 156–167.
5. Miškinis, Algimantas. Semeliškės [minimos Barboriškės] // Miškinis, Algimantas. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės = The Lithuanian urban heritage and its values. – Vilnius, 1999. – T. 2: Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai = Cities and towns of the Eastern Lithuania. – 2002. – 2 kn., p. 223.
6. Sliesoriūnas, Feliksas. 1830–1831 sukilimas Lietuvoje. – Vilnius, 1974, p. 272–274.

Parengė: Parengė Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2016, 2022.